Ako môžeš podporiť našu prácu?

Prinášame vám hneď niekoľko dôvodov prečo podporiť svojimi 2% z daní práve MOŽNOSŤ VOĽBY, o.z.:Možnosť voľby

Už 16 rokov sa venujeme 

  • monitoringu a advokácií v oblasti dodržiavania a implementácie ľudských práv žien v SR;
  • príprave strategických materiálov a pripomienkovaniu dokumentov legislatívnej i nelegislatívnej povahy v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách;
  • primárnej prevencii v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách;
  • realizácii rodového vzdelávania formou interaktívnych tréningov.

My veríme, že rovnosť žien a mužov by nemala byť iba slovným spojením, ale realitou. Veríme tomu, že ľudské práva nie sú iba prázdnou frázou. A sme presvedčení a presvedčené, že diskriminácia je nespravodlivá.  

Ak ste sa rozhodli podporiť našu prácu, na  našej stránke nájdete potrebné údaje a postupy na poukázanie vašich 2%. Informácie sme sa snažili rozdeliť  podľa toho, či chcete poukázať 2% ako zamestnankyňa, alebo zamestnanec, fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, alebo firma. 

Lajkujte a zdieľajte:)