Prečo neodíde?

   

Kto si pamätá, či bola Katarína na ľade alebo na blate?

25.november si často pamätáme vďaka tejto pranostike. Už menej ľudí vie, že v rovnaký deň si pripomínameMedzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách“. Keď čítame správy ako: Súd v Írskom meste Cork uznal nevinným muža, ktorý znásilnil 17 ročné dievča. Ona je predsa „tá vinná“, lebo mala na sebe tangá. On nevinný, lebo ju „len“ znásilnil. Hovoríme si prečo nemáme každý deň ustanovený, ako deň boja za odstránenie násilia na ženách. Čítajte viac…

Lajkujte a zdieľajte:)

Príhovory z námestia: NEBUDEME TICHO!

 

Dobrý večer. Ďakujeme, že spolu s nami nebudete ticho.

Stretli sme sa v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. A nebudeme ticho, lebo odmietame rodovo podmienené násilie, teda násilie, ktoré postihuje predovšetkým ženy a dievčatá, ale ohrozuje aj mužov, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy o “tradičnej mužskosti”.

Nebudeme ticho, lebo na Slovensku každá tretia žena počas svojho života zažije fyzické či sexuálne násilie. Každá dvadsiata žena je znásilnená. Za posledné dva roky na Slovensku manželia alebo partneri zavraždili najmenej 13 žien, väčšinou preto, lebo chceli odísť z násilného vzťahu. Čítajte viac…

Lajkujte a zdieľajte:)

Spoločne pre zmenu

Názov projektu: Spoločne pre zmenu: Inovácia stratégií a nástrojov na presadzovanie rodovej rovnosti v krajinách V4

Name of the project: Together for Change: Innovating Strategies and Tools to Advocate for Gender Equality in V4 Countries
Obdobie realizácie: november 2018 – október 2020
DonorErasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships

Cieľom projektu je zvýšiť kapacity a zručnosti mimovládnych organizácia v oblasti presadzovania/implementácie rodovej rovnosti .

The aim is to improve capacity and skills of NGOs in advocating for gender equality.

 

Koordinujúca organizácia: Fórum 50 % (Česká republika)

Partnerské organizácie :   Možnosť voľby (Slovensko)

Hungarian Women´s Lobby (Maďarsko)

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (Poľsko)

 

Aktivity/Activities:

 1. Vytváranie,  zverejňovanie a šírenie  [creation, publication and dissemination of ]: 
  • správy o stave rodovej rovnosti v jednotlivých krajinách V4 [country reports capturing state of gender equality in particular V4 countries]
  • argumentačného materiálu na podporu presadzovania rodovej rovnosti [policy brief]
  • infografík [infographics]
  • príručky ako presadzovať rodovú rovnosť do praxe [toolkit for advocation in the field of gender equality in V4 region]
 2. Medzinárodné projektové stretnutia [transnational project meetings]
 3. Disaminačné aktivity [multiplier events]

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)