Bez strachu Bez násilia I Čo je Istanbulský dohovor?

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu je najďalekosiahlejším medzinárodným zmluvným dokumentom, v ktorom sa rieši toto závažné porušovanie ľudských práv. Dohovor má za cieľ dosiahnuť nulovú toleranciu voči tomuto druhu násilia a predstavuje významný krok k tomu, aby sa v Európe aj mimo nej žilo bezpečnejšie. Predchádzanie násiliu, ochrana obetí násilia a trestné stíhanie páchateľov, to sú základné prvky dohovoru. Zároveň je jeho cieľom zmeniť cítenie a myslenie jednotlivcov, keď každého člena spoločnosti, najmä mužov a chlapcov, nabáda k zmene postojov. Dohovor v zásade predstavuje obnovenú výzvu na posilnenie rovnosti medzi ženami a mužmi vzhľadom na to, že násilie na ženách má hlboké korene v nerovnosti medzi ženami a mužmi v spoločnosti, a že k jeho pretrvávaniu prispieva kultúra tolerancie a popierania.

Leták Bez strachu Bez násilia na stiahnutie.

 

Lajkujte a zdieľajte:)