Bulharsko podpísalo Istanbulský dohovor

Bulharsko je 40. členský štátom Rady Európy, ktorý podpísal Istanbulský dohovor. Tím Možnosti voľby gratuluje. Dávame do pozornosti aktuálny prehľad podpisov a ratifikáciíhttp://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=tFc1sCse

Lajkujte a zdieľajte:)