Promoting Affordable Birth Control in Slovakia

Medzinárodné štandardy týkajúce sa štátom dotovanej antikoncepcie

Európske štandardy týkajúce sa štátom dotovanej antikoncepcie

Antikoncepcia: povedzme si to na rovinu

Prístup k antikoncepcii: Sociálno-ekonomické prínosy a úloha pri dosahovaní rodovej rovnosti

Anglický originál vyššie uvedených informačných materiálov http://reproductiverights.org/en/press-room/promoting-affordable-birth-control-in-Slovakia

Lajkujte a zdieľajte:)