Spojili sme sa na parlamentnej pôde

Pracovné podmienky žien, sociálne zabezpečenie a služby v súvislosti s materstvom a rodičovstvom, násilie na ženách a sexuálne násilie, ako aj reprodukčné práva žien a ich napĺňanie, vrátane ľudských práv žien tehotenstve i počas pôrodu. Aj to sú témy, ktoré expertky z prostredia mimovládnych organizácií, akademickej obce i podnikateľskej sféry identifikovali, ako jedny z oblastí ľudských práv žien, ktorým je potrebné venovať väčšiu pozornosť.

Na parlamentnej pôde sa stretli zástupkyne ženských organizácií aj z Centra pre výskum etnicity a kultúry, z občianskych združení Fenestra, Možnosť voľby, Nemlčme, Ženské kruhy, Občan, demokracia a zodpovednosť, ale aj zo Združenia podnikateľov Slovenska a Republikovej únie zamestnávateľov, ktoré zároveň reprezentujú aj Platformu žien Slovenska a zhodli sa na tom, že synergia, ktorú vytvárajú prostredníctvom svojich rôznorodých expertíz, odborných výstupov a dlhoročných skúseností, môže byť prínosom pri zavádzaní zmien v legislatíve i verejných politikách pri odstraňovaní diskriminácie žien.

ČÍTAJ TU 

Lajkujte a zdieľajte:)

Protestovali sme proti zákazu interrupcií v Poľsku

V utorok 12.apríla sme sa stretli pred Poľským inštitútom v Bratislave a protestovali proti možnému úplnému zákazu interrupcií v Poľsku.  Sme za právo poľských žien rozhodovať o svojom živote.

proti zakazu inerrupcii
« 1 z 11 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Štát by mal podľa mimovládok zabezpečiť ženám prístup k antikoncepcii

Mimovládne organizácie tiež pripomínajú, že Slovensko v minulosti čelilo kritike a bolo odsúdené medzinárodnými súdmi za nezákonné sterilizácie rómskych žien.

Bratislava 15. novembra (TASR) – Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien upozorňujú, že štát má povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii. Chcú, aby bola hradená z verejného zdravotného poistenia. Tvrdia, že úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom by predstavovala porušenie práva ženy na slobodnú voľbu pri výbere antikoncepcie. Hradenie sterilizácie v určitých prípadoch navrhla v novele zákona o zdravotnej starostlivosti poslankyňa Národnej rady SR Lucia Nicholsonová (SaS). Mimovládky to však nepovažujú za riešenie situácie.

3-ae02f0a3fb3c514cacd81156460f638c702e98a1

Lajkujte a zdieľajte:)

Ženám by nemali hradiť iba sterilizácie, apelujú mimovládky

Štát musí ženám zabezpečiť prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii, vyhlasujú mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv.

Ich stanovisko agentúre SITA v tlačovej správe poskytli Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva a Ľubica Trubíniová z Občan, demokracia a zodpovednosť.

Na jednej strane vítajú iniciatívu hradiť ženám z verejného zdravotného poistenia sterilizáciu, avšak zdôrazňujú, že by nemalo ísť len o túto formu antikoncepcie. Úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom porušuje podľa mimovládok právo ženy na slobodnú voľbu pri výbere antikoncepcie.

antikoncepcia

Lajkujte a zdieľajte:)

MVO: Štát je povinný zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii

Bratislava, Košice, 15.11.2013

Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien upozorňujú, že štát má povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii.

Na jednej strane vítajú iniciatívu hradiť ženám z verejného zdravotného poistenia vykonanie sterilizácie, avšak zdôrazňujú, že by nemalo ísť len o túto formu antikoncepcie. Úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom pred-stavuje porušenie práva ženy na slobodnú voľbu pri výbere anti-koncepcie. Sterilizácie majú navyše trvalý účinok a sú dlhodobo vy-konávané najmä na rómskych ženách z marginalizovaných komunít.

Lajkujte a zdieľajte:)