Česká republika podpísala Istanbulský dohovor

Po zdĺhavom procese a neúnavnej snahe Českej ženskej lobby s členskými organizáciami ( proFem, Český svaz žen, Rosa), ktoré sa dlhodobo zasadzujú za prijatie Istanbulského dohovoru Českou republikou sa toľko potrebné stalo skutočnosťou. Tím Možnosti voľby sa úprimné teší a gratuluje 🙂

Istanbulský dohovor k dnešnému dňu podpísalo 41 štátov Rady Európy a 21 aj ratifikovalo.  Hľadáte aktuálny prehľad? http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=tFc1sCse

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)