Diskusia v NR SR o Istanbulskom dohovore

Dnes je Deň ľudských práv. Tento deň je pre nás výzvou, aby sme opäť pripomenuli, že napriek mnohým pozitívnym krokom, čelia naďalej mnohé ženy a ich deti v našej krajine násiliu. Násiliu, ktoré je najmarkantnejším porušením ich ľudských práv. Práva na život, slobodu, ľudskú dôstojnosť. Práva žiť život bez násilia. V snahe meniť túto situáciu naša organizácia v spolupráci s poslankyňou Simona Petrik zrealizovala diskusiu s poslankyňami a poslancami NR SR o Istanbulskom dohovore. O tom, prečo ho potrebujeme. O situácii žien a detí zažívajúcich násilie. O demokracii a ľudských právach. O tom, prečo je dôležité, aby sa poslanci a poslankyne NR SR zapojili do riešenia násilia na ženách a pomohli vysvetliť spoločnosti, prečo je Istanbulský dohovor dôležitý nástroj na jeho odstránenie. Priniesli sme im aj Otázky a odpovede o Istanbulskom Dohovore 

« 2 z 5 »

Ďakujeme Simone Petrík, za pomoc s realizáciou diskusie a za podporu  Ďakujeme poslankyniam a poslancom za konštruktívnu diskusiu. Lebo len spoločne môžeme násilie na ženách zastaviť.
S poslankyňami a poslancami V NR SR diskutovali: Adriana Mesochoritisová(politologička, Možnosť voľby), Dagmar Horná (politologička, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku) a Miroslava Bobáková (antropologička, Slovensko-český ženský fond ).

Novinky o Istanbulskom dohovore u nás na fb Istanbulský dohovor

Lajkujte a zdieľajte:)