Eliminácia rodovo podmieneného násilia

Kľúčové opatrenia pre elimináciu rodovo podmieneného násilia v Strategickom záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019.

Gender equality

Lajkujte a zdieľajte:)