FotoGaléria – Obhajovali sme Tieňovú správu k CEDAW pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v New Yorku

Koordinácia a vypracovanie Tieňovej správy k 2., 3. a 4. vládnej správe k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jej obhajoba pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v New Yorku (2008)

« 1 z 5 »