FotoGaléria – Pískačka s Úradom vlády SR

Pískačka s Úradom vlády SR, Hlavné námestie – Bratislava, k 25.11. 2014, ku ktorej sme sa pripojili v rámci aktivít projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

« 1 z 37 »