FotoGaléria – Vzdelávame a vzdelávate sa

Tematizované workshopy 2020, v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR

1-3- modul Špecializovaného CEDAW tréningu 2020, v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR 

1-4. modul Rodového tréningu 2019, v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a podpory SČŽF

Autorka fotografií: Dorota Holubová

2 Workshopy v roku 2019, v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR a podpory SČŽF

 

Výroky účastníčok rodového vzdelávania zo záverečného hodnotenia v roku 2018:

1-4.modul Ľudskoprávneho rodového vzdelávania 2018,        v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR 

1-4. modul  Rodového tréningu 2018, v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Semináre spojené s odbornou diskusiou na tému:  Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí. Realizované v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe 

« 1 z 5 »

1 – 3. modul Rodového tréningu pre média 📺 📻 – RTVS Košice, 2017 v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

« 1 z 7 »
« 1 z 7 »

1-4. modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2017 v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe“.

« 1 z 9 »

« 1 z 9 »
« 1 z 5 »
« 1 z 12 »

Seminár spojený s odbornou diskusiou na tému: „Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitým nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien a detí“. Realizované v rámci projektu ” Istanbulský dohovor pre ľudí

« 1 z 5 »

 

1-4.modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2016 v rámci projektu ” Istanbulský dohovor pre ľudí”.

« 1 z 7 »
« 1 z 7 »
« 1 z 3 »
« 1 z 3 »

1-4.modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2014-2015 v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu”.

« 1 z 16 »
« 1 z 40 »

 

« 1 z 16 »

Seminár Istanbulský dohovor – šanca ako zastaviť násilie páchané na ženách spojený s diskusiou, 2014. Realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti.

« 1 z 5 »

Workshop  „CEDAW Dohovor a Istanbulský dohovor – šanca ako zastaviť násilie páchané na ženách“, 2013 v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu”.

« 1 z 2 »

 

Rodový tréning v rámci projektu CEDAW do praxe, 2013

« 1 z 32 »

 

Workshop Implementácia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien ako výzva pre prácu Výboru pre rodovú rovnosť. Realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti.

« 1 z 5 »

 

Škola ľudských práv žien, 2013 v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu”.

« 1 z 16 »

 

CEDAW tréning s Dubravka Šimonović (CEDAW Výbor), Maria Roesslhumer (WAVE), 2012

« 1 z 3 »

 

Rodový tréning v rámci projektu CEDAW ako nástroj zmeny, 2012

« 1 z 27 »

 

Rodový tréning – posilnenie našich hlasov, 2011

« 1 z 5 »

 

Rodový tréning „Rodová rovnosť“ pre začínajúcich a potenciálnych aktivistov a aktivistky, 2011

« 1 z 18 »