FotoGaléria – Vzdelávame a vzdelávate sa

Semináre spojené s odbornou diskusiou na tému:  Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí. Realizované v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe 

Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
« 1 z 5 »

1 – 3. modul Rodového tréningu pre média 📺 📻 – RTVS Košice, 2017 v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Rodový tréning pre média_2017_MPSVR
« 1 z 7 »
Rodový tréning pre média - RTVS
« 1 z 7 »

1-4. modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2017 v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe“.

Rodový tréning s dôrazom na ID, 2017_1modul
« 1 z 9 »

Rodový tréning s dôrazom na Isatnbulský dohovor-2modul, 2017
« 1 z 9 »
Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor
« 1 z 5 »
Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor, 2017
« 1 z 12 »

Seminár spojený s odbornou diskusiou na tému: „Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitým nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien a detí“. Realizované v rámci projektu ” Istanbulský dohovor pre ľudí

Seminár: Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
« 1 z 5 »

 

1-4.modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2016 v rámci projektu ” Istanbulský dohovor pre ľudí”.

Rodový tréning - Istanbulský dohovor
« 1 z 7 »
Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor
« 1 z 7 »
Analyza cielov Istanbulskeho dohovoru
« 1 z 3 »
Rodový tréning s dôrazom na Istanbulský dohovor
« 1 z 3 »

1-4.modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2014-2015 v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu”.

DSC_0068
« 1 z 16 »
DSC_0374
« 1 z 40 »

 

PA290050
« 1 z 16 »

Seminár Istanbulský dohovor – šanca ako zastaviť násilie páchané na ženách spojený s diskusiou, 2014. Realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti.

Istanbulský dohovor – šanca ako zastaviť násilie páchané na ženách
« 1 z 5 »

Workshop  „CEDAW Dohovor a Istanbulský dohovor – šanca ako zastaviť násilie páchané na ženách“, 2013 v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu”.

CEDAW Dohovor a Istanbulský dohovor – ŠANCA AKO ZASTAVIŤ NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH
« 1 z 2 »

 

Rodový tréning v rámci projektu CEDAW do praxe, 2013

972077_640960605918558_1484045364_n
« 1 z 32 »

 

Workshop Implementácia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien ako výzva pre prácu Výboru pre rodovú rovnosť. Realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti.

Implementácia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien ako výzva pre prácu Výboru pre rodovú rovnosť
« 1 z 5 »

 

Škola ľudských práv žien, 2013 v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu”.

p92500311
« 1 z 16 »

 

CEDAW tréning s Dubravka Šimonović (CEDAW Výbor), Maria Roesslhumer (WAVE), 2012

CEDAW tréning s Dubravka Šimonović (CEDAW Výbor), Maria Roesslhumer (WAVE), 2012
« 1 z 3 »

 

Rodový tréning v rámci projektu CEDAW ako nástroj zmeny, 2012

Rodový tréning v rámci projektu CEDAW ako nástroj zmeny, 2012
« 1 z 27 »

 

Rodový tréning – posilnenie našich hlasov, 2011

Rodový tréning – posilnenie našich hlasov, 2011
« 1 z 5 »

 

Rodový tréning „Rodová rovnosť“ pre začínajúcich a potenciálnych aktivistov a aktivistky, 2011

Rodový tréning „Rodová rovnosť“ pre začínajúcich a potenciálnych aktivistov a aktivistky, 2011
« 1 z 18 »