FotoGaléria – Vzdelávame a vzdelávate sa

Tematizovaný workshop pre členov a členky Alumni klubu Možnosti voľby, v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR

Tematizované workshopy 2020, v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR

1-3- modul Špecializovaného CEDAW tréningu 2020, v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR 

1-4. modul Rodového tréningu 2019, v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a podpory SČŽF

Autorka fotografií: Dorota Holubová

2 Workshopy v roku 2019, v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR a podpory SČŽF

 

Výroky účastníčok rodového vzdelávania zo záverečného hodnotenia v roku 2018:

1-4.modul Ľudskoprávneho rodového vzdelávania 2018,        v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR 

1-4. modul  Rodového tréningu 2018, v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Semináre spojené s odbornou diskusiou na tému:  Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí. Realizované v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe 

« 1 z 5 »

1 – 3. modul Rodového tréningu pre média 📺 📻 – RTVS Košice, 2017 v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

« 1 z 7 »
« 1 z 7 »

1-4. modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2017 v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe“.

« 1 z 9 »

« 1 z 9 »
« 1 z 5 »
« 1 z 12 »

Seminár spojený s odbornou diskusiou na tému: „Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitým nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien a detí“. Realizované v rámci projektu ” Istanbulský dohovor pre ľudí