Majk Spirit podporil Istanbulský dohovor

K prvým mužom, ktorí sa zapojili do kampane Možnosti voľby, patrí raper Majk Spirit. V spote jasne vyjadruje odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách a podporu Istanbulskému dohovoru. Aj vy sa k nemu môžete pridať na: http://www.changenet.sk/?section=kamp…


Už teraz môžete prispieť k riešeniu problému násilia páchaného na ženách tak, že podpíšete výzvu na podporu Istanbulského dohovoru. Ide o dohovor Rady Európy, ktorý prináša záväzky ako zriadenie bezplatných liniek pomoci, bezpečných ženských domov, poradenských centier či vybudovanie systému spolupráce zodpovedných profesií. Prijatie takéhoto dokumentu môže významným spôsobom prispieť k zlepšeniu života tisícok žien a dievčat, ktoré sú na Slovensku ohrozené násilím.

Video je súčasťou kampane ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, do ktorej sa zapojili známi muži z rôznych oblastí spoločnosti, mnohé mimovládne organizácie, ľudskoprávni aktéri a aktérky a zapojiť sa môžete aj vy. Viac o kampani nájdete na fb stránke Istanbulský dohovor a webovej stránke moznostvolby.sk

Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu “Podpora ratifikácie a implementácieDohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.“

Nadácia otvorenej spoločnosti
« 1 z 2 »

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)