Možnosť voľby v týchto dňoch žije aktivizmom. Pridaj sa aj ty!

V rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v Bratislave Slovensko-český ženský fond a Možnosť voľby organizujú podujatie s názvom “Žijeme aktivizmom” pre dobrovoľníčky a dobrovoľníkov. Cieľom podujatia je poukázať na dôležitosť občianskej angažovanosti a aktivizmu v oblasti ženských práv; a konkrétne ukázať ako sa jednotlivci a jednotlivkyne môžu angažovať a aktivizovať. Podujatie je určené najmä pre mladé ženy a mladých mužov z vysokých škôl. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 29.11. prostredníctvom online formulára: https://goo.gl/forms/NZ4AZky9Mkhq4B4r1

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci budú s dvoma členkami bratislavského organizačného tímu 16Dní diskutovať o aktivizme a jeho význame pre demokratickú a slobodnú spoločnosť, konkrétne o aktivistickom koncepte 16Dní aktivizmu, verejnom podujatí Vypískajme násilie (Pískačka), výstave Umlčané svedkyne a o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známemu ako Istanbulský dohovor, ktorý je považovaný za najlepšiu stratégiu na vytvorenie Európy bez násilia na ženách a dievčatách.  Ďalej budú spoločne vytvárať transparenty a iné materiály potrebné pre realizovanie dvoch aktivít v rámci kampane: “Pískačky” a výstavy “Umlčané svedkyne”. Zavŕšením aktivistickej spolupráce bude spoločné vypískanie násilia v utorok 6.12. na Hlavnom námestí o 17:00.

Aktivizujeme sa, ….

aby nás bolo vidieť a počuť,

aby sme dali najavo, že ženské práva nám nie sú ľahostajné,

aby sme jasne vyjadrili svoj postoj, že násilie páchané na ženách a

dievčatách je neprípustné a neospravedlniteľné.

 

Lajkujte a zdieľajte:)