Najväčšie výskumy zamerané na problematiku násilia páchaného na ženách vo svete

Výskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len FRA) zameraný na násilie páchané na ženách. Rozsah výskumu a počet respondentiek (42 000 žien z 28 krajín EÚ) ho zaraďuje medzi najväčšie výskumy zamerané na problematiku násilia páchaného na ženách vo svete. Správa o výskume, ktorá oficiálne vychádza pod názvom Violence against women: an EU-wide survey (Násilie páchané na ženách: celoerurópsky výskum), zahŕňa dôležité zistenia z rozhovorov uskutočnených so 42 000 ženami vo všetkých 28 krajinách EÚ. Otázky adresované jednotlivým respondentkám sa týkali ich skúseností s fyzickým, sexuálnym a psychologickým násilím, sexuálnym obťažovaním a viktimizáciou počas detstva. Všetky tieto fenomény sú skúmané v rozličných prostrediach. 

Výsledky výskumu prezentované na konferencii, ktorú organizovala samotná FRA v spolupráci s gréckym predsedníctvom EÚ v Bruseli, je možné si pozrieť tu.

Súhrn metodiky výskumu

Zhrnutie výskumu

 

Lajkujte a zdieľajte:)