Tréning: Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch

Máte záujem absolvovať akreditované vzdelávanie v téme Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch?

Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej…

 

ČO?: 

Ide o akreditovanú sériu tréningov

(názov: Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch; číslo akreditácie: 3177/2010/112/1; akreditácia udelená Ministerstvom školstva SR). Po úspešnom absolvovaní tréningu a splnení podmienok získajú absolventky a absolventi od Možnosti voľby certifikát „Osvedčenie  o vzdelaní s celoštátnou platnosťou“ v téme Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch.

 

MODULY:

Modul – Základné zručnosti v oblasti eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch – základný scitlivovací modul – 32 hod.

Modul – Účinná intervencia psycho-sociálnych profesií v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch – 56 hod.

Modul – Účinná intervencia polície v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch – 40 hod.

Modul – Účinná intervencia právnických profesií v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch – 40 hod.

Modul – Účinná intervencia zdravotníckych profesií v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch – 48 hod.

KTO?: 

Séria tréningov je určená pre verejnosť a pomáhajúce profesie, pre ľudí, ktorí sa zaoberajú rôznymi formami diskriminácie, avšak nemajú dostatočné vedomosti z oblasti násilia páchaného na ženách a účinnej ochrany ľudských práv žien.

Hľadáme tie a tých, ktorí sa snažia napomôcť k implementácii ľudských práv do každodenného života.

AKO?:

Z tréningových metód a techník sa počas tréningu budú využívať najmä interaktívne aktivity (kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou), prednášanie, diskusia. Pre lepšiu ilustráciu a pochopenie problematiky sa budú na tréningu využívať aj audio-vizuálne materiály.

KEDY?:

Časová dotácia: v závislosti od modulu. Tréningy budú prebiehať v termínoch podľa dohody.

Kontakty:

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte:

Mail: kristina.vaskor@moznostvolby.sk

Telefón:  02/5443 0889

Tešíme sa na vás všetky a všetkých 🙂