Nie je to fér. Týraná žena musí utekať z domu, kým útočník zostáva

AJ PRETO PODPORUJEME ISTANBULSKÝ DOHOVOR http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

ROZHOVOR – Dostať tému násilia páchaného na ženách viac do verejného priestoru sa usiluje kampaň Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor. Ukazuje i na to, že nie všetci, ktorí prechádzajú popri dverách, za ktorými dochádza k násilnému aktu, konajú. “Mnoho ľudí by aj rado zasiahlo, ale nevedia ako,” hovorí v rozhovore ADRIANA MESOCHORITISOVÁ z občianskeho združenia Možnosť voľby.

O čom hovorí Istanbulský dohovor?

Je to Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Je postavený na štyroch pilieroch, takzvaných 4P: Prevention (prevencia), Protection (ochrana), Prosecution (stíhanie), integrated Policies (integrovaná politika), a v rámci každej z týchto oblastí prináša veľmi konkrétne opatrenia na zlepšenie ochrany žien tak, aby mohli žiť svoj život slobodne, dôstojne a bez hrozby násilia. V rámci nich vyzýva členské krajiny, aby prijali rôzne opatrenia na predchádzanie násiliu. Napríklad vytvorenie koordinačného orgánu, ktorý bude zodpovedný za túto problematiku. Dohovor hovorí aj o tom, že príčinou násilia páchaného na ženách je nerovnosť medzi mužmi a ženami, a že na to, aby sme s násilím skoncovali, musíme odstrániť diskrimináciu žien a urobiť všetky kroky pre podporu rodovej rovnosti.

Čo to znamená?

Znamená to zaviesť vzdelávacie programy, kde sa bude pracovať s mladými ľuďmi, kde budeme vyvracať všetky stereotypné predstavy o mužoch a ženách. Kde sa budú predkladať nenásilné vzory správania. Kde budeme môcť pracovať aj v rámci vzdelávania ďalších profesií, aby mali dostatok informácií, aby vedeli adekvátne zasahovať. V dohovore je i veľká časť, ktorá sa týka ochrany žien. To znamená, že krajiny sa zaväzujú zriadiť bezplatné linky pomoci pre ženy. Mali by zriadiť dostatočný počet bezpečných ženských domov, kde ženy vystavené násiliu môžu nájsť pomoc. Mala by sa zároveň zlepšiť legislatíva a mala by sa zjednotiť pre celú Európu. Hovorí o podpore mimovládnych organizácií, ktoré sú činné v tejto oblasti. Aby ich vlády dostatočne podporovali a stavali na ich expertíze. Ten dohovor je skutočne nesmierne komplexný a ak by sa opatrenia, o ktorých hovorí, dôsledne implementovali, tak by sa podarilo naštartovať účinné riešenia tohto ľudskoprávneho problému.

24.4.2015 00:00 Stanislava Harkotová        

Celý článok “Nie je to fér. Týraná žena musí utekať z domu, kým útočník zostáva” si môžete prečítať na stránke aktualne.atlas.sk

 

Lajkujte a zdieľajte:)