Prečo ženy zažívajú násilie?

Len tri slová v srdci maj: miluj, trp a odpúšťaj! Tieto slová z dievčenských pamätníčkov ukazujú, aká hlboká je súvislosť medzi niektorými vžitými predstavami — rodovými stereotypmi — a tolerovaním násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Prvotnou príčinou násilia je nerovnováha moci a jej zneužívanie. V prípade násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch ide o nerovnováhu moci medzi ženami a mužmi.

 

Celý článok ´”Prečo ženy zažívajú násilie” si môžete prečítať na stránke ruzovyamodrysvet.sk

Lajkujte a zdieľajte:)