P O Ď A K O V A N I E

 

Naše veľké ďakujem patrí týmto ľuďom:

Róbert Jakab, Zuzana Konečná, Ján Kuric, Ivo Gogál, Majk Spirit, Richard Lintner, Richard Stanke, Přemyslav Boublík, Martin Šmahel, Jakub Petraník, Pavol Hochschorner, Peter Hochschorner, Michal Handzuš, Adam Žampa, Alexander Slafkovský, Michael Szatmary, Judita Hansman, Jozef Horváth, Peter Stankovič, Nebeská muzika v zložení: Ivana Moravčíková, Ján Patrnčiak, Martin Dikoš, Vladimír Moravčík, Andrej Dostál, Rudolf Maják, Alojz Mucha, Jozef Štefanatný; Ďakujeme za to, že vám to nebolo jedno a za vaše odhodlanie a láskavosť.

Ďakujeme Jurajovi Bartošovi, Jakubovi Rekenovi a Ivane Šátekovej z tvorivej skupiny Ževraj, ktorí sa podieľali na kreatívnom návrhu a realizácii celej kampane. Ďakujeme vám za vašu nesmiernu citlivosť, chuť pomáhať dobrej veci a za skvelé nápady. Naozaj tvoríte super veci :).

Grafickému dizajnérovi a fotografovi Jakubovi Hauskrechtovi. Za návrhy a realizáciu vizuálov kampane. Za humor a povzbudenia, keď sme už nevládali:) .

Jane Čavojskej za fotky zo sprievodných aktivít kampane.

Jozefovi Justovi, Jurajovi Demovičovi a animačnému štúdiu Plaftik, ktorí sa podieľali na produkcii videospotov. Veľmi si vážime spoluprácu s vami.

Rovnako ďakujeme týmto skvelým ľuďom: kameraman Tomáš Juríček, Ján Šebík, Matej Beneš, Bobo Boška, Dajen Blatnická, Matej Landl, Michal Džadoň, Pavol Hospodár, Peter Lobo, Boris Vereš.

Vďaka patrí aj Zvukovému štúdiu K2zvuk, Kamery a filmová technika Reproduction.

Ďakujeme Zuzane Porubjakovej a Matúšovi Krátkemu za účinkovanie v rozhlasovom spote.

Veľké poďakovanie posielame našim dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, najmä Zuzke Pešťanskej, Jele Dobošovej, Radovi Slobodovi, Ane Benje, Manuelovi Campagnoli.

Zvlášť ďakujeme Divadlu na opätkoch a MVO združeným v Bezpečnej ženskej sieti – Fenestra, Kotva, Progresfem, Pomoc rodine, Žena v tiesni, MyMamy a jedno špeciálne ďakujeme smeruje do OZ Hana v Spišskej Novej Vsi – náš tím bol dojatý vašou neustálou podporou a prácou, ktorú ste odviedli v prospech kampane.

Lenke Krištofovej za podporu a pomoc pri mediálnej komunikácii.

Ďakujeme RTVS za poskytnutie bezplatného mediálneho priestoru a pani Strakovej za neuveriteľne ľudský prístup.

Ďakujeme všetkým médiám, novinárkam a novinárom, ktorí nám pomohli citlivo šíriť informácie o téme násilia páchaného na ženách a Istanbulskom dohovore. Najmä Hane Fábry a Iris Kopcsayovej.

Naše ďakujem patrí Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR, najmä pani Pietruchovej za pomoc pri realizácii kampane.

Ďakujeme Slovensko-českému ženskému fondu za povzbudenia a spoluprácu pri realizácii sprievodných aktivít.

Ďakujeme, že sme mohli kampaň zrealizovať a to vďaka podpore z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, ktorého správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Ďakujeme celému tímu NOS-OSF za zapojenie do kampane a pomoc pre realizácii projektu.

Ďakujeme všetkým ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám, odborníkom a odborníčkam a mimovládnym organizáciám za ich neprestajnú, potrebnú a dôležitú prácu a za podporu kampane.

A v neposlednom rade všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili našu výzvu, pomáhajú s jej propagáciou a veria tomu, že veci sa dajú zmeniť.

Ďakujeme AVE Café za poskytnutie priestorov, skvelý personál a prijemnú atmosféru, o ktorú ste sa nám starali počas toho ako sme smerom k všetkým týmto ľudom vyjadrovali naše veľké ďakujem. 

Srdečne,

tím mimovládnej organizácie Možnosť voľby.

 

« 1 z 3 »
Lajkujte a zdieľajte:)