Chceme byť v jadre, ale nechceme rešpektovať hodnoty, ktoré presadzuje EÚ

🗞️ “V septembri pristúpila Európska únia k Istanbulskému dohovoru, ktorý hovorí o riešení násilia páchanom na ženách. Slovensko, ktoré chce byť v integračnom jadre Európskej únie, ho však odmieta ratifikovať. Chceme byť v jadre, ale hodnoty, ktoré EÚ presadzuje nechceme rešpektovať a uplatňovať v praxi. Je dobré, že tu máme určité legislatívne rámce, akčné plány. Ale to čo zažívajú ženy v realite, vypovedá o tom, že sme veľmi vzdialení od toho, čo by sme vedeli nazvať komplexným riešením. Lakmusovým papierikom toho, ako sa rieši táto téma je Istanbulský dohovor. Je rok 2017 a Slovensko nie je schopné ratifikovať prvý ľudskoprávny dohovor, ktorý sa komplexne zameriava na riešenie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia v európskom regióne,“ hovorí Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby pre týždenník Trend.

Článok si môžete prečítať na tomto ↔️  odkaze 

Novinky o Istanbulskom dohovore u nas na fb Istanbulský dohovor

Podporí evanjelická cirkev Istanbulský dohovor?

📌 Bratislavský zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) v Starom Meste adresoval vedeniu svojej cirkvi výzvu, aby podporil ratifikáciu Istanbulského dohovoru.

„Iniciatíva staromestského cirkevného zboru je výbornou správou, keďže môže prispieť k celospoločenskej diskusii o Istanbulskom dohovore a zmierniť napätie, ktoré okolo tejto témy vzniklo. Je to dôležitý signál spoločnosti o tom, ako treba uvažovať o ochrane ľudských práv, a to najmä žien vystavených násiliu. Práve takáto iniciatíva môže viesť k tomu, že mnohí veriaci, alebo ľudia, ktorí sa stotožňujú s krajne konzervatívnymi názormi, prehodnotia svoje postoje. Prečítajú si dokument a zistia, aký je dôležitý v snahe odstrániť násilie páchané na ženách, “ vyjadruje sa aktivistka Adriana Mesochoritisová z občianskeho združenia Možnosť voľby pre denník Pravda.

Výzvu Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto na podporu ratifikácie Istanbulského dohovoru nájdete na tomto ➡️ odkaze

Celý článok si môžete prečítať na tomto ➡️ odkaze

 

 

Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí

Realizovali sme dva semináre spojené s odbornou diskusiou:  Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí

Obsah 📦 prezentácií:
-Aktuálna situácia v SR a ďalších krajinách týkajúca sa Istanbulského dohovoru
-Úvodné vstupy k problematike ochrany a bezpečnosti žien zažívajúcich násilie a ich detí, s dôrazom na zverovania detí do starostlivosti a úpravy práv a povinností k maloletým deťom v prípadoch rodovo podmieneného násilia
– Príklady dobrých praxí z efektívnej implementácie ID a ďalších dohovorov práve v prípade ochrany práv žien a detí

Na seminároch predstavili svoje prezentácie a diskutovali s vami:
🎤Adriana Mesochoritisová (politologička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
🎤Zuzana Magurová (právnička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, Ústav štátu a práva SAV)
🎤Peter Guráň (sociológ, odborník v oblasti ľudských práv detí, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa)

Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
« 1 z 5 »

 

Novinky o Istanbulskom dohovore u nás na fb Istanbulský dohovor ⬅️

 

📍 Semináre sa uskutočnili ⬇️

16. novembra 2017 ,  v zasadačke Ústavu štátu a práva SAV, 4.poschodie, Klemensova 19, Bratislava

💡 Cieľom seminárov bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu ako efektívne a čo najadekvátnejšie v podmienkach SR zabezpečiť ľudsko-právny, rodovo citlivý a koordinovaný prístup k prevencii a ochrane práv žien a detí v podmienkach násilia páchaného na ženách.  

12.decembra 2017 s vybranou skupinou z Katedry sociológie a neskôr s verejnosťou v aule 3 P1 Filozofickej fakulty TU v Trnave, Hornopotočná 23 Trnava

💡 Cieľom seminára bolo predstaviť Istanbulský dohovor a ukázať, aké riešenia prináša a vytvoriť priestor na diskusiu o možnostiach akademickej obce a občianskej spoločnosti pri eliminácii násilia páchaného na ženách a ich detí.

Semináre boli realizované v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Adriana Mesochoritisová.

Ministerstvo spravodlivosti SR
« 1 z 2 »

 

 

Diskusia v NR SR o Istanbulskom dohovore

Dnes je Deň ľudských práv. Tento deň je pre nás výzvou, aby sme opäť pripomenuli, že napriek mnohým pozitívnym krokom, čelia naďalej mnohé ženy a ich deti v našej krajine násiliu. Násiliu, ktoré je najmarkantnejším porušením ich ľudských práv. Práva na život, slobodu, ľudskú dôstojnosť. Práva žiť život bez násilia. V snahe meniť túto situáciu naša organizácia v spolupráci s poslankyňou Simona Petrik zrealizovala diskusiu s poslankyňami a poslancami NR SR o Istanbulskom dohovore. O tom, prečo ho potrebujeme. O situácii žien a detí zažívajúcich násilie. O demokracii a ľudských právach. O tom, prečo je dôležité, aby sa poslanci a poslankyne NR SR zapojili do riešenia násilia na ženách a pomohli vysvetliť spoločnosti, prečo je Istanbulský dohovor dôležitý nástroj na jeho odstránenie. Priniesli sme im aj Otázky a odpovede o Istanbulskom Dohovore 

Diskusia v NR SR
« 1 z 5 »

Ďakujeme Simone Petrík, za pomoc s realizáciou diskusie a za podporu  Ďakujeme poslankyniam a poslancom za konštruktívnu diskusiu. Lebo len spoločne môžeme násilie na ženách zastaviť.
S poslankyňami a poslancami V NR SR diskutovali: Adriana Mesochoritisová(politologička, Možnosť voľby), Dagmar Horná (politologička, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku) a Miroslava Bobáková (antropologička, Slovensko-český ženský fond ).

Novinky o Istanbulskom dohovore u nás na fb Istanbulský dohovor