O Istanbulskom dohovore v rádiu

📌Naša štatutárka Adriana Mesochoritisová  sa telefonicky zapojila do diskusie. Diskutovala v Radiu Aktual o tom, že Istanbulský dohovor je jeden z najrozsiahlejších dohovor nielen s ohľadom na počet článkov, ale veľmi podrobne a jasne uplatňuje stratégiu ako môžeme riešiť násilie páchané na ženách. #istanbulskydohovorpreludi , aby ženy v celej Európe mali jednotnú pomoc pred násilím. Pôvodne sa mal dohovor ratifikovať do konca júna 2017. Nechceme aby sa Slovensko už dlhšie vyhýbalo ratifikácii.

Tím Možnosti voľby 💜 Celý rozhovor si môžete vypočuť na tomto odkaze od 18 minúty.

Odštartovali sme rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor, 2017

Máme za sebou prvý cyklus rodového tréningu. Bolo nám príjemne. Pracovali sme všade, aj na chodbách. Pozrite sa 🙂

Rodový tréning s dôrazom na ID, 2017_1modul
« 1 z 9 »

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Adriana Mesochoritisová.

Ministerstvo spravodlivosti SR
« 1 z 2 »

Únia schválila dohovor o boji proti násiliu na ženách, Slovensko stále uhýba

📌Európska únia podpísala Istanbulský dohovor o boji proti násiliu na ženách. Tento krok môže podnietiť aj krajiny, ktoré ho doposiaľ neratifikovali, aby tak urobili. My, tím Možnosti voľby, veríme, že by podpísanie dohody celou Úniou mohol byť silný podnet, aby ho konečne, šesť rokov od podpísania ratifikovala aj Slovenská republika. Ratifikácia a následná implementácia Dohovoru bude mať za následok, že krajina začne systematicky pracovať na odstránení násilia a nastaví konkrétne opatrenia. Pre EurActiv.sk  sa vyjadrila naša štatutárka Adriana Mesochoritisová.

Fingers crossed  #istanbulskydohovorpreludi