Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí

Realizovali sme dva semináre spojené s odbornou diskusiou:  Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí

Obsah 📦 prezentácií:
-Aktuálna situácia v SR a ďalších krajinách týkajúca sa Istanbulského dohovoru
-Úvodné vstupy k problematike ochrany a bezpečnosti žien zažívajúcich násilie a ich detí, s dôrazom na zverovania detí do starostlivosti a úpravy práv a povinností k maloletým deťom v prípadoch rodovo podmieneného násilia
– Príklady dobrých praxí z efektívnej implementácie ID a ďalších dohovorov práve v prípade ochrany práv žien a detí

Na seminároch predstavili svoje prezentácie a diskutovali s vami:
🎤Adriana Mesochoritisová (politologička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
🎤Zuzana Magurová (právnička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, Ústav štátu a práva SAV)
🎤Peter Guráň (sociológ, odborník v oblasti ľudských práv detí, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa)

Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
« 1 z 5 »

 

Novinky o Istanbulskom dohovore u nás na fb Istanbulský dohovor ⬅️

 

📍 Semináre sa uskutočnili ⬇️

16. novembra 2017 ,  v zasadačke Ústavu štátu a práva SAV, 4.poschodie, Klemensova 19, Bratislava

💡 Cieľom seminárov bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu ako efektívne a čo najadekvátnejšie v podmienkach SR zabezpečiť ľudsko-právny, rodovo citlivý a koordinovaný prístup k prevencii a ochrane práv žien a detí v podmienkach násilia páchaného na ženách.  

12.decembra 2017 s vybranou skupinou z Katedry sociológie a neskôr s verejnosťou v aule 3 P1 Filozofickej fakulty TU v Trnave, Hornopotočná 23 Trnava

💡 Cieľom seminára bolo predstaviť Istanbulský dohovor a ukázať, aké riešenia prináša a vytvoriť priestor na diskusiu o možnostiach akademickej obce a občianskej spoločnosti pri eliminácii násilia páchaného na ženách a ich detí.

Semináre boli realizované v rámci projektu Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Adriana Mesochoritisová.

Ministerstvo spravodlivosti SR
« 1 z 2 »

 

 

Diskusia v NR SR o Istanbulskom dohovore

Dnes je Deň ľudských práv. Tento deň je pre nás výzvou, aby sme opäť pripomenuli, že napriek mnohým pozitívnym krokom, čelia naďalej mnohé ženy a ich deti v našej krajine násiliu. Násiliu, ktoré je najmarkantnejším porušením ich ľudských práv. Práva na život, slobodu, ľudskú dôstojnosť. Práva žiť život bez násilia. V snahe meniť túto situáciu naša organizácia v spolupráci s poslankyňou Simona Petrik zrealizovala diskusiu s poslankyňami a poslancami NR SR o Istanbulskom dohovore. O tom, prečo ho potrebujeme. O situácii žien a detí zažívajúcich násilie. O demokracii a ľudských právach. O tom, prečo je dôležité, aby sa poslanci a poslankyne NR SR zapojili do riešenia násilia na ženách a pomohli vysvetliť spoločnosti, prečo je Istanbulský dohovor dôležitý nástroj na jeho odstránenie. Priniesli sme im aj Otázky a odpovede o Istanbulskom Dohovore 

Diskusia v NR SR
« 1 z 5 »

Ďakujeme Simone Petrík, za pomoc s realizáciou diskusie a za podporu  Ďakujeme poslankyniam a poslancom za konštruktívnu diskusiu. Lebo len spoločne môžeme násilie na ženách zastaviť.
S poslankyňami a poslancami V NR SR diskutovali: Adriana Mesochoritisová(politologička, Možnosť voľby), Dagmar Horná (politologička, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku) a Miroslava Bobáková (antropologička, Slovensko-český ženský fond ).

Novinky o Istanbulskom dohovore u nás na fb Istanbulský dohovor

Farár zavádzal…..

🗞️ Ako reaguje Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby na nenávistnú a v mnohých veciach pokrútenú rétoriku niektorých farárov? ↩️„Verím však, že ide o ojedinelé reakcie. Poznám viacerých teológov a kňazov, ktorí majú na Istanbulský dohovor pozitívny názor a podporujú jeho ratifikáciu. Pravdepodobne preto, že je to dohovor zameraný na odstránenie násilia na ženách a podporu rovnosti žien a mužov, a násilie a nerovnosť sa nezlučujú s ich vierou a filozofickým presvedčením. Sú to však prevažne tí, ktorí si nerobia názor na základe rôznych nepodložených a zavádzajúcich poloprávd, ale dohovor si preštudovali. Verím, že tak urobia aj ostatní predstavitelia našich cirkví.“

Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

↪️#istanbulskydohovorpreludi …..lebo na živote žien záleží