K.Závacká: Stanovisko k zmluve o výhrade svedomia

Vážený pán
Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

k č. 2152/2006

Vážený pán predseda vlády,

na základe Vašej požiadavky zo dňa 3. 2. 2006 o stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí Vám zasielam vypracovaný elaborát.

Vzhľadom na krátkosť času som zamerala svoju pozornosť iba na niektoré z ustanovení, ktoré považujem za nezlučiteľné s Ústavou SR. Moje stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí vychádza v prvom rade z ustanovení Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, publikovanej v Zbierke zákonov pod číslom 326/2001 Z. z.

Zavádzanie okolo zmluvy o výhrade svedomia

Pravda existuje, pravda sa dá nájsť, ja chcem iba pravdu…podobné výroky zaznievali z úst Daniela Lipšica celý minulý táždeň. On vraj konal podľa pravidiel, otvorene a férovo, kým všetci ostatní klamú. Pravda sa dá zistiť podľa dokumentov…nuž, poďme hľadať.

Na stránke ministerstva spravodlivosti je zoznam predkladaných materiálov v roku 2004. Pôvodná zmluva bola predložená 5.11.2004, čo je uvedené aj v nadpise návrhu vystaveného na stránke v osobitnej rubrike. V zozname materiálov predložených na pripomienkové konanie roku 2004 však chýba a nie je uvedená ani v roku 2005. Podľa stránky MS návrh zmluvy na pripomienkové konanie nikdy predložený nebol, hoci opak je pravdou.

O.Pietruchová: Výhrada svedomia a jej možné riešenie

Po feministkách vraj klame už aj Sme a zrejme aj právni experti EÚ. Podráždené reakcie ministerstva spravodlivosti na akýchkoľvek oponentov pripravovanej zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia (ďalej zmluva) len potvrdzujú naše podozrenia, že dôležitosť a možný dopad zmluvy je pre KDH oveľa širsí ako verejnosť tuší.

KDH sa pri argumentovaní odvoláva na širokým konsensom schválenú Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou a záväzok SR voči Vatikánu prijať čiastkovú zmluvu o výhrade svedomia. Treba však upozorniť, že základná zmluva bola prijatá len preto, že bola koncipovaná všeobecne a že z nej boli vynechané kontroverzné časti, ktoré boli v koalícii v r. 2000 nepriechodné.

Drgonec: Zmluva o výhradách svedomia je nevyvážená

Argument ministra Lipšica, že povinnosť pripraviť zmluvu o výhradách svedomia mu vyplýva z programového vyhlásenia vlády, podľa poslanca liberálnej ANO Jána Drgonca neobstojí. “Koalícia s programovým vyhlásením vlády nakladá metódou nehodiace sa škrtnite,” hovorí Drgonec. KDH podľa Drgonca používa v politike “dvojaký meter”. Na jednej strane nesúhlasí s prijatím ústavy Európskej únie, pretože to zasahuje suverenitu Slovenska, na druhej strane “bez najmenšieho zaváhania” podporuje prijatie “ojedinelej” zmluvy s Vatikánom, ktorá má prednosť pred našimi zákonmi. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

List výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Dear member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs,

Slovakia is about to sign a Treaty on the Exercise of Objection of Conscience with the Holy See. The draft of this treaty has been presented by the Ministry of Justice and will be submitted for approval to the Slovak Government and then ratification at the Slovak National Council. If approved, the treaty will gain the status of an “international human rights treaty” and will take precedence over current Slovak law. The Treaty, the first in the history of concordats concluded between the Holy See and another country, has the purpose of protecting the “free and unlimited” exercise of the “conscientious objection” based on Catholic teachings of faith in any area regulated by law.