Podpisová akcia v Košiciach

Pozrite sa ako vyzeralo zbieranie podpisov v Košiciach. Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

Len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Všetci sa môžeme stať súčasťou riešenie TU: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Ďakujeme vám za vašu podporu, dobrovoľníčkam za ich nasadenie a skvelú spoluprácu a Caffé Adriana za priestory a pomoc!

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Loga OSF

Lajkujte a zdieľajte:)