Pozvánka na inscenáciu Som najlepšia

Prešporské divadlo Možnosť voľby pozývajú na inscenáciu Som najlepšia, ktorá sa bude konať v stredu 23. mája o 19.00 v priestoroch Ticho a spol. na Školskej ulici 14 v Bratislave. Po skončení predstavenia, ktoré pracuje s témou násilia páchaného na ženách, sa môžete zapojiť do debaty o tejto téme, jej umeleckom spracovaní a širších spoločenských súvislostiach násilia páchaného na ženách.

Diskutuje: Judita Hansman, Lenka Krištofová, Zuzana Maďarová, Barbora Burajová a vy 🙂

MG_8875 (1)
« 1 z 9 »

Inscenácia Prešporského divadla s názvom Som najlepšia vznikla v rámci širšieho projektu „Nevidíme? Nepočujeme? Nehovoríme? Mali by sme!“, ktorého názov je pre tému násilia páchaného na ženách príznačný. Otvára aj témy partnerských a rodinných vzťahov, komunikácie v rámci rodiny i spoločnosti, vzájomného zbližovania a vzďaľovania sa.

Hrajú: Elena Kolek-Spaskov, Judita Hansman

Námet, scenár, réžia: Judita Hansman, Ivan Blahút

Autor fotografií: Jakub Hauskrecht

Diskusia bude realizovaná v rámci projektu “Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.“

 

 

EEA
« 1 z 3 »
Lajkujte a zdieľajte:)