Spoty kampane v RTVS

Celý mesiac môžete vidieť a počuť spoty kampane Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor na RTVS. Nám to skutočne nie je jedno. Pridajte sa k nám! Stačí jeden klik a váš podpis priamo TU http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Vďaka RTVS!

RTVS

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Lajkujte a zdieľajte:)