Podarilo sa nám spoločne vypískať násilie páchané na ženách a dievčatách

Možnosť voľby a Slovensko- český ženský fond vám ďakujú, že vám to nie je jedno. 7.decembra 2015 sme sa spojili v rámci podujatia “Vypískajem násilie na ženách” a to sa nám spoločne podarilo. Podporiť kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách prišli aj Ján Kuric zo skupiny Vidiek, herc Přemysl Boublík, spevák Jakub Petraník Jakub Petraník fanclub a riaditeľ Nadácia Milana Šimečku Laco Oravec. Na podporu riešenia problému násilia páchaného na ženách s nami spoločne vystúpili aj zástupkyne a zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, Veľvyslanectva USA, ako aj zástupkyne a zástupcovia verejných inštitúcií. Píšťalky a pohľadnice Vám rozdávali naše skvelé dobrovoľníčky a skvelí dobrovoľníci.

Lajkujte a zdieľajte:)

Tlačová správa: Bratislava aj tento rok vypíska násilie na ženách

BRATISLAVA 4. decembra 2015 (Slovensko český – ženský fond, Možnosť voľby) – Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája čoraz viac ľudí. V pondelok 7. decembra spojí mimovládne organizácie, verejnosť, osobnosti politického i spoločenského života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 18.00 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému.

Podujatie „Vypískajme násilie na ženách“ je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorú každoročne organizujú ženské mimovládne organizácie.

Lajkujte a zdieľajte:)

Tlačová správa: NÁSILIE páchané na ženách je neprijateľné

Tlačová správa

Košice, 25. november 2015 , Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

Násilie páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie. Napriek tomu, je dennou realitou státisícov žien v našej krajine. Aj preto sa osem ženských organizácií dnes opätovne pripája k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu. Tá je odkazom pre všetkých, že na svete nebude pokoj, mier a spravodlivosť, pokiaľ budú ženy vystavené násiliu,“ uviedla Dušana Karlovská z Fenestry.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách je ohraničená dvoma dátumami. Začína 25. novembra, ktorý bol vyhlásený OSN za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. Tento dátum sa spája s pamiatkou na tri sestry, politické aktivistky z Mirabal, ktoré boli 25. novembra 1960 na rozkaz diktátora Dominikánskej republiky Rafaela Trujilla, zavraždené. Sestry z Mirabal sa stali symbolom boja za ľudské práva žien a boja proti nerovnosti a nespravodlivosti. Záver kampane je 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

 

Cieľom kampane, ktorú realizujú Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni spolu, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. „Kampaňou sa snažíme prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách,” vysvetľuje Miroslava Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu.

Lajkujte a zdieľajte:)

Istanbulský dohovor spája

V stredu 10. decembra spojil problém násilia páchaného na ženách a Istanbulský dohovor osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave. Pískalo proti násiliu páchanému na ženách. Ďakujeme vám!

 

Aktivita sa realizovala v rámci projektu ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Tlačová správa k akcii “Vypískajm​e násilie na ženách -podporme Istanbulsk​ý dohovor”

Spoločne za život bez násilia páchaného na ženách

BRATISLAVA 8. decembra 2014 – Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája. V stredu 10. decembra spojí osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 17.30 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému. Podujatie, ktoré organizujú mimovládne organizácie Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond, uzavrie každoročnú medzinárodnú kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Lajkujte a zdieľajte:)