Grundtvig projekt

The Application of E-Learning Systems to Encourage Equal Opportunities between Women and Men on the Labour Market

V rámci projektu Learning Partnership si budú participujúce organizácie vzájomne vymieňať svoje skúsenosti, názory, koncepty a myšlienky týkajúce sa problematiky rodovej rovnosti a to predovšetkým na tru práce.

Participanti projektu sú organizácie, ktoré sa špecializujú na rôzne oblasti a preto ich rôzne pohľady na problematiku budú pridanou hodnotou a celkovým prínosom. Predstaviteľky a predstavitelia partnerských organizácii budú aktívne zapojené/í do  projektu ,budú sa zúčastňovať projektových stretnutí,podporovať ďalšie aktivity a budú detajlne informované/í o Learning Partnership. Nadviazanie kontaktov medzi členkami a členmi partnerských organizácii umožnia v budúcnosti vytvoriť spoluprácu na európskej úrovni.

Lajkujte a zdieľajte:)