ZAČÍNAME RODOVÝ TRÉNING SO ZAMERANÍM NA ISTANBULSKÝ DOHOVOR

Rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor? 1.modul bol skvelý. Ostávajú nám ešte tri moduly, v ktorých sa postupne budeme viac a viac vzdelávať o výnimočnosti dohovoru a uplatňovaní ľudských práv zaručených dohovorom v praxi. Úprimne nás teší váš záujem, ktorý je skvelo – obrovský. Pripájame zopár fotiek ľudí, ktorí sa tréningu zúčastnili a snažia sa aj takto napomôcť k implementácii ľudských práv žien do každodenného života. #istanbulskydohovorpreludi

Rodový tréning vedú rodové expertky Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt

Ďakujeme. Tím Možnosť voľby

Rodový tréning - Istanbulský dohovor
« 1 z 7 »

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

 

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Krízová linka pomáha už 40 ženám

Niektoré skúšajú, či je linka pre ženy naozaj bezplatná a anonymná, či sa na nej ozve priateľský ženský hlas ochotný počúvať aj v nedeľu večer. Pre niektoré je však záchranným kolesom. Na bezplatnej nepretržitej linke pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 zaznamenali od jej spustenia začiatkom februára takmer tisícku hovorov. Vyše stovka z nich bola o skutočnom hľadaní pomoci – so 40 ženami poradkyne na linke riešia vážne problémy, kde je vysoké riziko ohrozenia.

richter-pietruchova-porubanova-nestandard2

O fungovaní bezplatnej linky na pomoc týraným ženám informovali vo štvrtok (zľava) minister práce Ján Richter, riaditeľka odboru rodovej rovnosti na ministerstve Oľga Pietruchová a Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Autor: Robert Hüttner, Pravda
Lajkujte a zdieľajte:)

Psychologička: Spoločnosť je málo citlivá na násilie

U niektorých pracovníkov polície aj justície je rozšírený názor, že za týranie ženy je príliš prísny trest. Aj preto mnoho podaní o páchanom násilí sa končí ako priestupok s pokutou. Takéto skúsenosti z praxe má Mária Hargašová, psychologička a riaditeľka občianskeho združenia Pomoc rodine v Michalovciach. “Už aj dva roky väzenia sa mnohým zdajú byť veľa, keď si myslia, že veď muž len bije ženu,” povedala.

Lehota vykázania násilníka zo spoločného bytu by sa mala predĺžiť. Pomôže to ochrane týraných žien?
Terajšia lehota 48 hodín na vykázanie z bytu naozaj nestačí. Tá doba by mala byť dostatočne dlhá na to, aby si žena vedela rýchlo nájsť nejaké iné bývanie, alebo aby mohla v pokoji podať návrh na úplné vylúčenie zo spoločného bytu. Ale myslím si, že aj keď to bude predĺžené, tak ako je to v iných štátoch, teda na 8 až 10 dní, mali by na to nadväzovať nejaké následné opatrenia alebo paragrafy, ktoré by umožnili rýchlo rozhodnúť o zákaze priblíženia sa alebo o úplnom vylúčení z bytu. Najväčší problém je, že súdne konania trvajú pomerne dlho a účinná rýchla pomoc je pre ženy dosť málo dostupná.

Lajkujte a zdieľajte:)

Na Slovensku pomôže týraným ženám nová nonstop linka 0800 212 212

0800 212 212

Ženám, ktoré zažívajú násilie alebo sú ním ohrozené, pomôže nová národná nonstop linka. Zriaďuje juMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a bude fungovať v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. je súčasťou projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách. Pomoc na krízovej linke budú poskytovať vyškolené odborníčky. Linka bude bezplatná a bude fungovať nepretržite.

“Krízová linka bude súčasťou integrovaného systému pomoci. Na jej prevádzke budeme aktívne spolupracovať ‑ vzájomným odovzdávaním informácií a skúseností a do budúcna aj pri nastavení pravidiel vzájomného prepájania hovorov,” povedal Brizlák. Ako doplnila riaditeľka Inštitútu Silvia Porubänová, diskutovať spoločne budú aj o tom, akú ďalšiu pomoc bude možné poskytnúť týraným ženám.

Lajkujte a zdieľajte:)

To najdrahšie, čo máme? Pýta sa Jana Cviková v článku o sexuálnom zneužívaní detí.

Možnosť voľby odporúča článok To najdrahšie, čo máme?

“Spomínam si na írečitú príhodu z návštevy slovenského vidieka. Spolu s manželom, tehotným bruchom a psom sme prechádzali podhorskou dedinkou, keď tu pred krčmou miestny obyvateľ tak po chlapsky privolá môjmu mužovi, ukazujúc na uťahanú kobylu: “Nože, nevymeníš za babu?” Dobrý obchod, no nie? Dve pracovné sily naraz, baba aj s faganom. “

Lajkujte a zdieľajte:)