Tlačová správa: Práva žien a ich plnenie je na Slovensku stále nedostatočné.

Ľudskoprávne expertky z mimovládnych organizácií budú hodnotiť stav ľudských práv žien v SR a poukážu na pretrvávajúce závažné nedostatky v ich účinnom uplatňovaní. Otvorene tak vyjadria svoje znepokojenie nad pokračujúcou diskrimináciou žien a nad absenciou systémových opatrení na jej odstránenie. Vo štvrtok 24. februára sa v Bratislave uskutoční konferencia “Práva žien vo svetle CEDAW-u”. Novinárov a novinárky privíta hneď o 8:30 na tlačovej konferencii slepo-hluchá figurína – symbolické zosobnenie ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, ktorého doterajšie konanie výrazne prispieva k znevýhodňovaniu žien.

Lajkujte a zdieľajte:)

Konferencia Práva žien vo svetle CEDAW-u II.

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu “Práva žien vo svetle
CEDAW-u”, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2011 od 9.00 v Open Gallery v Bratislave.
Konferenciu organizuje Možnosť voľby v rámci projektu “Monitoring
implementácie CEDAW-u v SR” podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti.
Na konferencii budeme prezentovať Monitorovaciu správu o plnení
Záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien v SR.

Lajkujte a zdieľajte:)