Rodové tréningy pre koordinátorov/ky Olympiády ľudských práv

Expertky OZ Možnosť voľby v súčasnosti realizujú v rámci projektu Pro Gender E-Quality rodové tréningy pre koordinátorov a koordinátorky Olympiády ľudských práv.

Olympiáda ľudských práv stredoškolskej mládeže je najprestížnejšia celoštátna súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Ako taká má obrovský potenciál na rozšírenie témy rodovej rovnosti medzi mladých ľudí v jej ľudskoprávnom kontexte.

Lajkujte a zdieľajte:)