Apel na pápeža

Priatelia z Nemecka nás požiadali o podporu tejto výzvy:

Počas svojej nedávnej návštevy v Afrike pápež Benedikt XVI. vyhlásil, že AIDS „sa nedá poraziť kondómami, naopak, tie problém len zhoršujú”. Pápež má ohromný vplyv na najchudobnejších tohto sveta. Jeho slová majú devastujúci dopad na verejné zdravie. Svetová verejnosť musí hlasným výkrikom presvedčiť Vatikán, aby skončil s odsudzovaním osvedčených stratégií na prevenciu AIDSu. Pridajte sa a podpíšte túto výzvu.

Lajkujte a zdieľajte:)

Ženy, poďme zmeniť históriu!

Výzva Ženskej loby Slovenska

Pred 90 rokmi získali ženy u nás volebné právo. Napriek tomu na čele krajiny doteraz nestála žena. Akosi sme sa naučili voliť to povestné „menšie zlo“ a vyberať si z kandidátov, ktorých naše problémy a potreby vôbec nezaujímali. Prvýkrát v našej histórii má jedna z nás nádej byť prezidentkou a reálne ovplyvňovať chod tejto krajiny.

Navyše, Iveta Radičová je kandidátka, ktorá celou svojou prácou a prístupom reprezentuje občiansku spoločnosť. Nepatrí k tým, ktorí sa na svoje okolie desaťročia pozerajú spoza tmavých skiel limuzíny. Pozná životy obyčajných ľudí a žije jeden z nich, so všetkými osobnými radosťami i tragédiami, vzostupmi a pádmi. Je to naša kandidátka.

Preto vyzývame všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť Slovenska – poďme voliť! Ženy, využime svoje právo a dokážme, že náš hlas má váhu. Zvoľme si našu prezidentku!

Lajkujte a zdieľajte:)

Volíme Ivetu Radičovú!

Ľudia z mimovládnych organizácií podporujú zvolenie Ivety Radičovej za prezidentku Slovenskej republiky

Iveta Radičová je jedna z nás. Opiera sa o hodnoty demokracie, váži si občanov a občianky, otvorene stojí na ich strane. Robila tak v minulosti a robí tak i teraz. Tieto postoje zdieľame aj my, slobodné občianky a občania rôznych národností a svetonázorov. Ctíme si našu ústavu a hodnoty demokracie považujeme pre fungovanie našej spoločnosti za zásadné. Súčasťou týchto hodnôt je volebné právo pre všetkých ľudí bez rozdielu. Hoci už takmer sto rokov majú volebné právo aj ženy, až dnes máme unikátnu príležitosť zvoliť prvú prezidentku.

My, ľudia z mimovládnych organizácií, si u Ivety Radičovej ceníme jej politickú kultúru, odbornosť a slušnosť. Dôverujeme jej, preto podporujeme jej zvolenie za prezidentku Slovenskej republiky.

Váš podpis môžete pridat na changenete aj vy

Lajkujte a zdieľajte:)

Ľudia z MVO podporujú zvolenie Ivety Radičovej za prezidentku

Tlačová správa, 30. marec 2009

28 mimovládnych organizácií a vyše stovky predstaviteľov a predstaviteliek neziskového sektora i známych osobností vyjadruje svoju podporu kandidátke na prezidentku Ivete Radičovej, pretože zdieľajú hodnoty, aké chce v prípade zvolenia presadzovať ona. Radičovú podporujú ľudskoprávne organizácie, organizácie zaoberajúce sa poskytovaním sociálnych služieb, vzdelávaním a ochranou životného prostredia, občianske združenia z regiónov i hlavného mesta.*

Lajkujte a zdieľajte:)

MVO upozorňujú na násilie páchané na ženách

TA3: http://www.ta3.com/sk/reportaze/116494_mvo-upozornuju-na-nasilie-pachane-na-zenach

Urážky, krik, facky, fyzické a psychické násilie. Aj to zažívajú denno denne tisícky žien na Slovensku. Mimovládne organizácie žiadajú vládu aby začala situáciu brať vážne. Vláda odpovedá akčným plánom, ktorý má situáciu zlepšiť. Mimovládky ale tvrdia, že ministerstvo práce nezohľadnilo ich pripomienky a z diskusie o akčnom pláne ich vylúčilo.

Lajkujte a zdieľajte:)