A POKRAČUJEME. 2 CYKLUS RODOVÉHO TRÉNINGU SO ZAMERANÍM NA ISTANBULSKÝ DOHOVOR

Pozdravujeme vás z druhého cyklu rodového tréningu zameraného na Istanbulský dohovor. Zažili sme spolu 3 intenzívne dni, naučili sa množstvo nového a vzájomne sa obohatili o vedomostí a zručnosti v oblasti násilia páchaného na ženách, ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Tréning vedú rodové trénerky Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt.

#istanbulskydohovorpreludi

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor
« 1 z 7 »

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »
Lajkujte a zdieľajte:)

ZAČÍNAME RODOVÝ TRÉNING SO ZAMERANÍM NA ISTANBULSKÝ DOHOVOR

Rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor? 1.modul bol skvelý. Ostávajú nám ešte tri moduly, v ktorých sa postupne budeme viac a viac vzdelávať o výnimočnosti dohovoru a uplatňovaní ľudských práv zaručených dohovorom v praxi. Úprimne nás teší váš záujem, ktorý je skvelo – obrovský. Pripájame zopár fotiek ľudí, ktorí sa tréningu zúčastnili a snažia sa aj takto napomôcť k implementácii ľudských práv žien do každodenného života. #istanbulskydohovorpreludi

Rodový tréning vedú rodové expertky Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt

Ďakujeme. Tím Možnosť voľby

Rodový tréning - Istanbulský dohovor
« 1 z 7 »

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

 

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Minulý rok bol pre ženy vo svete úspešný, debata o právach žien sa na Slovensku vrátila o pár desaťročí späť.

Pozitívne minulý rok nehodnotí ani Adriana Mesochoristová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby. „Najnegatívnejšia bola diskusia o uplatnení rodovej rovnosti. Konzervatívny kruhy spochybnili tuto stratégiu, čím spochybnili aj boj proti násiliu páchaného na ženách. To sa premietlo aj do toho, že Slovensko stále neratifikovala Istanbulský dohovor, ktorý malo schváliť do roku 2013 a potom do konca roku 2014. Dodnes sa tak nestalo,“ hovorí. 40

Minuloročná kampaň proti násiliu na ženách a prijatiu Istanbulského dohovoru. Foto – www.moznostvolby.sk

Lajkujte a zdieľajte:)

Rodovo citlivá práca s chlapcami

Možnosť voľby odporúča článok Renate Egger s názvom Rodovo citlivá práca s chlapcami. Úryvok z článku: „Jedna nemecká pracovná skupina vypracovala podnety k rodovo citlivej, resp. špecifickej práci s chlapcami. Táto pracovná skupina dospela k názoru, že sebapresadzovanie a sebaobrana pre dievčatá je určite veľmi dôležitou súčasťou rodovo špecifickej práce s dievčatami, ale že sú to skôr reaktívne postupy, a teda ide o dôsledok čohosi. Preventívne by teda bolo dôležitejšie vyvinúť také opatrenia, ktoré by sa obracali na pôvodcov násilia, na chlapcov.“

Celý článok Renate Egger s názvom Rodovo citlivá práca s chlapcami si môžete prečítať tu http://www.ruzovyamodrysvet.sk/?no=579

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Tlačová správa: Práva žien a ich plnenie je na Slovensku stále nedostatočné.

Ľudskoprávne expertky z mimovládnych organizácií budú hodnotiť stav ľudských práv žien v SR a poukážu na pretrvávajúce závažné nedostatky v ich účinnom uplatňovaní. Otvorene tak vyjadria svoje znepokojenie nad pokračujúcou diskrimináciou žien a nad absenciou systémových opatrení na jej odstránenie. Vo štvrtok 24. februára sa v Bratislave uskutoční konferencia “Práva žien vo svetle CEDAW-u”. Novinárov a novinárky privíta hneď o 8:30 na tlačovej konferencii slepo-hluchá figurína – symbolické zosobnenie ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, ktorého doterajšie konanie výrazne prispieva k znevýhodňovaniu žien.

Lajkujte a zdieľajte:)