Slovensku sa nechce oživiť kľúčový dokument

🗞Vďaka ratifikácii dohovoru a jeho následnom prevedení do legislatívy a praxe by sa Slovensko mohlo konečne zaradiť v téme riešenia rodovo podmieneného násilia medzi naozaj vyspelé krajiny. Istanbulský dohovor je komplexný dokument. Politologička Adriana Mesochoritsová z občianskeho združenia Možnosť voľby vysvetľuje, že zahŕňa viaceré oblasti – ochranu žien, legislatívne nástroje, ale aj média, reklamu, marketing či vzdelávanie. Súčasťou jeho implementácie by boli rôzne opatrenia ktoré by sa týkali najmä prevencie násilia, ktoré je rodovo podmienené. Násilie zažíva viac ako 90 percent žien, čo poukazuje na jeho rodovú podmienenosť. Slovensko malo pôvodne v pláne dohovor uviesť do života už v tomto roku, no termín sa posunul na roky 2016 až 2019.  ČÍTAJ VIAC

Lajkujte a zdieľajte:)

Prečo je tak nevyhnutné ratifikovať Istanbulský dohovor?

Už niekoľko dní sa tešíme z toho, že Európska komisia navrhla, aby Európska únia ratifikovala Istanbulský dohovor Rady Európy – komplexnú medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Chceli sme sa s vami podeliť aj o factsheet, ktorý máme k dispozícii. Prečo je nevyhnutné ratifikovať Istanbulský dohovor? Aké sú výhody ratifikácie práve Istanbulského dohovoru? 

Download - Na stiahnutie

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Nie je to fér. Týraná žena musí utekať z domu, kým útočník zostáva

AJ PRETO PODPORUJEME ISTANBULSKÝ DOHOVOR http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

ROZHOVOR – Dostať tému násilia páchaného na ženách viac do verejného priestoru sa usiluje kampaň Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor. Ukazuje i na to, že nie všetci, ktorí prechádzajú popri dverách, za ktorými dochádza k násilnému aktu, konajú. “Mnoho ľudí by aj rado zasiahlo, ale nevedia ako,” hovorí v rozhovore ADRIANA MESOCHORITISOVÁ z občianskeho združenia Možnosť voľby.

Lajkujte a zdieľajte:)