Týraným ženám by mali pomôcť aj bez trestného oznámenia

Podať trestné oznámenie na muža, keď ma bije “len” raz do týždňa? A čo ak mi nepomôžu a budem sa musieť k nemu vrátiť? Dilemu podať či nepodať trestné oznámenie, ktorá je blízka týraným ženám, by čiastočne mohol riešiť chystaný zákon o násilí na ženách a o domácom násilí. Ten by mal zabezpečiť, že žena dostane pomoc aj bez podania trestného oznámenia.

 

 

Celý článok “Týraným ženám by mali pomôcť aj bez trestného oznámenia” si môžete prečítať na spravy.pravda.sk 

Lajkujte a zdieľajte:)

Spoločnosť je málo citlivá na násilie

Lehota vykázania násilníka zo spoločného bytu by sa mala predĺžiť. Pomôže to ochrane týraných žien?
Terajšia lehota 48 hodín na vykázanie z bytu naozaj nestačí. Tá doba by mala byť dostatočne dlhá na to, aby si žena vedela rýchlo nájsť nejaké iné bývanie, alebo aby mohla v pokoji podať návrh na úplné vylúčenie zo spoločného bytu. Ale myslím si, že aj keď to bude predĺžené, tak ako je to v iných štátoch, teda na 8 až 10 dní, mali by na to nadväzovať nejaké následné opatrenia alebo paragrafy, ktoré by umožnili rýchlo rozhodnúť o zákaze priblíženia sa alebo o úplnom vylúčení z bytu. Najväčší problém je, že súdne konania trvajú pomerne dlho a účinná rýchla pomoc je pre ženy dosť málo dostupná.

Celý článok “Psychologička: Spoločnosť je málo citlivá na násilie” si môžete prečítať na stránke správy.pravda.sk

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Na Slovensku pomôže týraným ženám nová nonstop linka 0800 212 212

Ženám, ktoré zažívajú násilie alebo sú ním ohrozené, pomôže nová národná nonstop linka. Zriaďuje juMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a bude fungovať v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. je súčasťou projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách. Pomoc na krízovej linke budú poskytovať vyškolené odborníčky. Linka bude bezplatná a bude fungovať nepretržite.

“Krízová linka bude súčasťou integrovaného systému pomoci. Na jej prevádzke budeme aktívne spolupracovať ‑ vzájomným odovzdávaním informácií a skúseností a do budúcna aj pri nastavení pravidiel vzájomného prepájania hovorov,” povedal Brizlák. Ako doplnila riaditeľka Inštitútu Silvia Porubänová, diskutovať spoločne budú aj o tom, akú ďalšiu pomoc bude možné poskytnúť týraným ženám.

Lajkujte a zdieľajte:)

To najdrahšie, čo máme? Pýta sa Jana Cviková v článku o sexuálnom zneužívaní detí.

Možnosť voľby odporúča článok To najdrahšie, čo máme?

“Spomínam si na írečitú príhodu z návštevy slovenského vidieka. Spolu s manželom, tehotným bruchom a psom sme prechádzali podhorskou dedinkou, keď tu pred krčmou miestny obyvateľ tak po chlapsky privolá môjmu mužovi, ukazujúc na uťahanú kobylu: “Nože, nevymeníš za babu?” Dobrý obchod, no nie? Dve pracovné sily naraz, baba aj s faganom. ”

Celý článok čítajte na http://buff.ly/1LQGxJb

Lajkujte a zdieľajte:)

Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách

Možnosť voľby odporúča publikáciu Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách.

Prostredníctvom prace novinárok a novinárov sa verejnosť dozvedá aké správanie sa považuje za násilné, kto a prečo zažíva násilie, aké sú dôsledky násilia a ako možno proti nemu konať. Cieľom tejto publikácie je priblížiť novinárkam a novinárom násilie páchané na ženách z hľadiska možností médií zapojiť sa do boja proti nemu. Príčinou násilia páchaného na ženách je nerovné postavenie žien a mužov v spoločnosti, a preto je nevyhnutným predpokladom jeho odstraňovania vyrovnávanie sa so spoločenskými postojmi a konštrukciou vzťahov, ktoré podmieňujú a udržiavajú mocenskú prevahu mužov nad ženami.

Lajkujte a zdieľajte:)