Protestovali sme proti zákazu interrupcií v Poľsku

V utorok 12.apríla sme sa stretli pred Poľským inštitútom v Bratislave a protestovali proti možnému úplnému zákazu interrupcií v Poľsku.  Sme za právo poľských žien rozhodovať o svojom živote.

« 1 z 11 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Ženám by nemali hradiť iba sterilizácie, apelujú mimovládky

 

V zmysle medzinárodných záväzkov má štát povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie vo forme úhrady z verejného zdravotného poistenia, nielen k sterilizácii. Potvrdzuje to aj Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý v roku 2012 vyzval Slovenskú republiku, aby zaradila moderné antikoncepčné prostriedky do schémy verejného zdravotného poistenia. To sa však dodnes nestalo, hovorí Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

 

 

 

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)

MVO: Štát je povinný zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii

Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien upozorňujú, že štát má povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii. Na jednej strane vítajú iniciatívu hradiť ženám z verejného zdravotného poistenia vykonanie sterilizácie, avšak zdôrazňujú, že by nemalo ísť len o túto formu antikoncepcie. Úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom pred-stavuje porušenie práva ženy na slobodnú voľbu pri výbere anti-koncepcie. Sterilizácie majú navyše trvalý účinok a sú dlhodobo vy-konávané najmä na rómskych ženách z marginalizovaných komunít. 

Lajkujte a zdieľajte:)

Zakotvia poslanci diskrimináciu žien do zákona?

„Minister Uhliarik nevysvetlil, prečo jemu a jeho strane KDH tak veľmi záleží na tom, aby si ženy nemohli slobodne vybrať z rôznych druhov antikoncepcie uhrádzanej z verejného poistenia a s plnou zodpovednosťou tak pristúpiť k svojmu rodičovstvu. Štát, ktorý sa správa zodpovedne, podporuje zvyšovanie kvality života svojich občanov a občianok a posilňuje ich zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré robia vo sfére reprodukčného zdravia,” doplnila Adriana Mesochoritisová, predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby. Celý príspevok nájdete na tomto odkaze

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)