MVO: Tlačivo v jazykoch menšín nevyrieši celý problém sterilizácií

Slovensko čelí kritike za nezákonné sterilizácie rómskych žien. Podľa mimovládok je v prípade Rómok zo sociálne znevýhodneného prostredia dôležitá priama komunikácia zdravotníkov s pacientkou. “Pokiaľ rómska žena rozumie slovensky – pokojne to môže byť aj v slovenčine. Dôležitý je prístup, priama komunikácia a empatia zdravotníckeho personálu,” dodáva Durbáková.
Mimovládky rezortu odporúčajú, aby zabezpečilo vzdelávanie zdravotníckeho personálu zamerané na ľudskoprávne a etické východiská. Navrhujú tiež zabezpečiť účinné monitorovanie všetkých postupov pri získavaní úplného a informovaného súhlasu žien pri vykonávaní sterilizácií v medicínskych zariadeniach. Pripomienky ministerstvu zdravotníctva zaslali mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva s podporou mimovládnych organizácií Centrum pre reprodukčné práva, Občan, demokracia a zodpovednosť, OZ Možnosť voľby a OZ Ženské kruhy. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze 

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Zvolenská chce diskusiu o tabletkách

Dve potratové tabletky sa tak skoro v lekárňach neobjavia, i keď ich výrobcovia povolenie vstúpiť na trh dostali. Na to, aby sa tabletky mohli používať v praxi, musí ministerstvo zdravotníctva zmeniť legislatívu, ktorá sa týka umelého prerušenia tehotenstva. Rezort dnes tvrdí, že žiadne zmeny nechystá, pretože sa vraj neuskutočnila rozsiahla spoločenská diskusia o probléme. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská zatiaľ nepripravuje žiadnu legislatívnu úpravu v súvislosti s použitím potratovej tabletky na Slovensku. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Ženy musia mať reálne právo rozhodovať sa o okolnostiach pôrodu

Verejnosť pripomienkuje novelu zákona o matrikách, ktorú navrhuje ministerstvo vnútra (Bratislava, 22. 1. 2013 ). 14 mimovládnych organizácií a 1811 osôb podalo ministerstvu vnútra hromadnú pripomienku k navrhovanej novele zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá je podľa ich názoru v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. V pripomienke preto žiadajú odstrániť z novely dva diskriminačné body, ktoré sú vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov (tie sú súčasťou právneho poriadku SR a majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi). Minister vnútra Robert Kaliňák predložil návrh novely do medzirezortného pripomienkového konania tesne pred Vianocami, 20. 12. 2012.

Lajkujte a zdieľajte:)

Aktivistky protestovali figurínou hluchonemého Uhliarika

Aktivistky za práva žien vyjadrili v štvrtok svoj nesúhlas s politikou ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH). Na konferencii v Bratislave, kde sa hovorilo aj o antikoncepcii, vystavili jeho figurínu, ktorá mala prelepené ústa, oči a zapchaté uši. „Považujeme za diskriminačnú prax, že ženy na Slovensku nemajú prístup k bezplatnej antikoncepcii,“ vysvetlila Adriana Mesochoritisová z občianskeho združenia Možnosť voľby. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Nenápadné okliešťovanie možnosti voľby

Minister Ivan Uhliarik vyhlásil, že víta “rozhodnutie” Univerzitnej nemocnice v Bratislave nevykonávať umelé prerušenia tehotenstva a dodal, že osobne je proti nim. Povedzme to priamo – občan Uhliarik má právo mať rôzne názory. Inou otázkou je, že je aj predstaviteľom vlády. Vlády, ktorá vo svojom programovom vyhlásení prisľúbila, že bude chrániť a presadzovať ľudské práva. Vlády, ktorá vyslovila, že nedodržiavanie ľudských práv vedie k podkopávaniu základov právneho štátu. Vlády, ktorá má v oblasti ľudských práv ústavné a medzinárodné záväzky. Uhliarik sa preto musí rozhodnúť: buď bude plniť to, čo prostredníctvom vyhlásenia prisľúbil a čo mu vyplýva z právneho poriadku, alebo bude presadzovať svoje súkromné názory, ktoré sú v rozpore s týmto vyhlásením. Potom by sa však mal vzdať svojej funkcie. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

 

Lajkujte a zdieľajte:)