Zviditeľňovanie žien a podpora rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch

Naozaj tvorili históriu našej spoločnosti len (alebo prevažne) muži? Prečo nevieme, neučíme (sa), alebo len málo o ženách? Prečo bola (je) účasť žien zneviditeľňovaná a (alebo) zamlčiavaná? Aké podmienky, spoločenské predpoklady umožňovali zneviditeľňovanie žien? Aké to má dôsledky nielen pre ženy, ale aj pre celú spoločnosť?

Občianske združenie Možnosť voľby a CHARACTER – Film Development Association realizovali spoločne v sobotu, 23.apríla 2016 workshop  v rámci projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ.

 

Workshop: Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch
Workshop: Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch
« 1 z 30 »

Podrobnejšie informácie o workshope a projekte Vzdelávacia kampaň PRVÁ ⇓ ⇓ ⇓

Lajkujte a zdieľajte:)

Vzdelávacia kampaň PRVÁ je na školách

Premietame dokumenty z dokumentárneho cyklu PRVÁ a diskutujeme so študentmi a študentkami  na školách v Bratislave, Hlohovci, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Turčianskych Tepliciach a ďalších mestách.

Prečo ženy boli a sú z dejín vylučované?  Aký má tento fakt dopad na naše vnímanie okolitého sveta? Vzdelávacou kampaňou PRVÁ reagujeme na nedostatok informácií o prínose žien v histórii. Snažíme sa tak spoločne vzbudiť záujem študentov a študentiek o významné ženské osobnosti našej histórie a tému rodovej rovnosti.

Diskusie na školách vedie odborníčka na rodovú rovnosť, Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

 

Študenti a študentky z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci diskutujú o ženách v histórii
Študenti a študentky z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci diskutujú o ženách v histórii
« 1 z 3 »

 

Pozrite sa na diskusiu v Prešove, Spišskej Novej Vsi, Turčianskych Tepliciach a v Bratislave   ⇓ ⇓ ⇓ 

Lajkujte a zdieľajte:)

Kampaň o ženách, ktorých mená sa v školách neučíme

Odborníčka na rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby, ktorá odborne pripravuje diskusie, vysvetľuje: „Nedostatok pozitívnych ženských vzorov napríklad negatívne ovplyvňuje sebavedomie dievčat a žien a ich sebahodnotenie. Môže to ovplyvňovať výber ich štúdia, môže to mať dopad na ich pracovnú kariéru a vlastne na celý ich život. Keď ste dievča, váš život bude asi vyzerať inak, ak máte k dispozícii vzory ako je prezidentka, premiérka, pilotka alebo vedkyňa či IT odborníčka, ako keď ste nikdy nepočuli o ženách v týchto povolaniach alebo všeobecne o ženách ako historických vzoroch. Nemôžeme sa už tváriť, že to tak nie je a že sa nič nedeje, ak sa deti učia prevažne iba o mužoch. Rovnako to ovplyvňuje chlapcov a mužov – môžu nadobúdať dojem, že ženy sú nepodstatné, že nič nedokázali – a odtiaľ je už len krok k tomu, aby považovali ženy za menejcenné a pohŕdali nimi. Vo výsledku to vedie k prehlbovaniu rodovej nerovnosti.“

Aj preto je tu kampaň o ženách, ktorých mená sa v školách neučíme.

Lajkujte a zdieľajte:)

Vzdelávacia kampaň PRVÁ

 

Spolupracujú občianske združenia CHARACTER – Film Development Association a Možnosť voľby. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogických profesií o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni. Veľmi sa tešíme vášmu záujmu.

Lajkujte a zdieľajte:)