Únia schválila dohovor o boji proti násiliu na ženách, Slovensko stále uhýba

📌Európska únia podpísala Istanbulský dohovor o boji proti násiliu na ženách. Tento krok môže podnietiť aj krajiny, ktoré ho doposiaľ neratifikovali, aby tak urobili. My, tím Možnosti voľby, veríme, že by podpísanie dohody celou Úniou mohol byť silný podnet, aby ho konečne, šesť rokov od podpísania ratifikovala aj Slovenská republika. Ratifikácia a následná implementácia Dohovoru bude mať za následok, že krajina začne systematicky pracovať na odstránení násilia a nastaví konkrétne opatrenia. Pre EurActiv.sk  sa vyjadrila naša štatutárka Adriana Mesochoritisová.

Fingers crossed  #istanbulskydohovorpreludi

Lajkujte a zdieľajte:)