Zodpovednosť médií

Nedávno sa skončila kampaň organizácie Možnosť voľby, ktorá v snahe vytvárať spoločnosť bez násilia páchaného na ženách podporila prijatie Istanbulského dohovoru. Okrem ochoty pomôcť zo strany známych mužov a ďalších aktérok a aktérov odhalila aj niečo o médiách. Kým verejnoprávne a niektoré súkromné médiá prispeli k šíreniu posolstva o práve žien žiť bez násilia, iné si našli dôvody spoluprácu odmietnuť alebo ignorovať. Prečo?

Prečítajte si čo píše Adriana Mesochoritisová  na stránke Názory.Pravda.sk

Lajkujte a zdieľajte:)