List výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Dear member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs,

Slovakia is about to sign a Treaty on the Exercise of Objection of Conscience with the Holy See. The draft of this treaty has been presented by the Ministry of Justice and will be submitted for approval to the Slovak Government and then ratification at the Slovak National Council. If approved, the treaty will gain the status of an “international human rights treaty” and will take precedence over current Slovak law. The Treaty, the first in the history of concordats concluded between the Holy See and another country, has the purpose of protecting the “free and unlimited” exercise of the “conscientious objection” based on Catholic teachings of faith in any area regulated by law.

Fascinovaný štátny tajomník

Vydané 14. 3. 2005 o 0:00 Autor: ADRIANA MESOCHORITISOVÁ (Autorka pôsobí v Ženskej loby Slovenska)

Medzinárodný deň žien sa vo svete stal symbolom úcty k ľudským právam žien. Tento deň si pripomínajú nielen aktivistky a aktivisti z ľudskoprávnych organizácií, ale aj vlády. Prejavy tejto úcty sú rôzne.

Kým Európska komisia schválila v tento deň zriadenie novej inštitúcie na podporu rodovej rovnosti, slovenská vláda pristúpila k opačnému riešeniu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny práve 8. marca zrušilo jediný samostatný odbor, ktorý sa venoval tejto téme a nahradila ho odborom rodinnej a rodovej politiky. Štátny tajomník Miroslav Beblavý obhájil tento krok slovami, že “prináša pozitívnu zmenu, keďže rodová rovnosť bude jedným z pilierov nového odboru”.

Obhajoba ľudských práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

Snahy Možnosti voľby v oblasti obhajoby ľudských práv sa začiatkom roku 2006 sústredili hlavne na opozíciu voči pripravovanej Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu vo svedomí.  Po ratifikácii by zmluva nadobudla status „medzinárodnej zmluvy o ľudských právach“ a mala prednosť pred slovenskými zákonmi. Jej cieľom je ochrana „slobodnej a neobmedzenej“ výhrady svedomia definovaného podľa mravoučného a vieroučného učenia katolíckej cirkvi v oblastiach reprodukčného zdravia, vzdelania, pracovného práva, právnych a ozbrojených služieb.

Podpisová akcia OZ Možnosť voľby za interrupcie

BRATISLAVA 2. februára (SITA) – Zachovanie v súčasnosti platného Zákona o umelom prerušení tehotenstva presadzuje Iniciatíva za možnosť voľby podpisovou akciou. Svoju podporu jej môže vyjadriť každý prostredníctvom webovej stránky mimovládnej organizácie Možnosť voľby www.moznostvolby.host.sk. Autori iniciatívy, ktorá zastupuje platformu ženských mimovládnych organizácií na Slovensku tvrdia, že reštriktívne opatrenia a zákaz interrupcií nie sú dobrým riešením. “Povedú len k ohrozeniu života a zdravia žien, k ilegálnym interrupciám, k interrupčnej turistike, ku korupcii, narúšaniu právneho štátu, ku kriminalizácii žien a materstva” a k iným negatívnym javom v spoločnosti.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/801384/podpisova-akcia-oz-moznost-volby-za-interrupcie.html#ixzz3PwcgMPWv

Ľahostajnosť, ktorá zabíja…

Vydané 5. 12. 2001 o 0:00 Autorka: ADRIANA MESOCHORITISOVÁ (Autorka je členkou OZ Eset a spoluorganizátorkou kampane Piata žena)

Výsledky regionálnych volieb napriek viacerým nepriaznivým prognózam nemilo prekvapili. Potvrdili to, čomu sa viacerí/é zdráhali naplno uveriť a čo má spoločného menovateľa – nezáujem.

Sobotňajšie voľby načrtli aj viaceré negatívne aspekty, ktoré sa ich zdanlivo nedotýkajú a ktoré nás nútia hľadať celkový kontext o prepadnutí zo „skúšky politickej zrelosti“. V mysli mi rezonuje známa politologická poučka – politická kultúra držiteľov moci sa odráža v celkovej politickej kultúre národa. Alebo inak – ľudskoprávna občianska kultúra je obrátenou tvárou kultúry nositeľov štátnej moci, politickej reprezentácie štátu a jeho elity (Kusý). Podceňovanie interakcie elita – občan nemusí viesť len k takým „nevinným“ dôsledkom, ako je nízka účasť na voľbách. V podobnom kontexte treba chápať aj vzťah medzi politickou ľahostajnosťou a nezdravou toleranciou spoločnosti k porušovaniu ženských ľudských práv.