Superženy v Bratislave

Slovensko-český fond sa rozhodol osláviť 20 rokov pôsobenia slobodnej občianskej spoločnosti a úspechy ženského aktivizmu na Slovensku originálnym spôsobom. Prostredníctvom fotografických portrétov nám predstavuje tváre 25 superžien zo 14 mimovládnych organizácií. Celý článok si môzete prečítať na tomto odkaze

 

Superženy nie sú komiksové postavičky, ale majú moc

Superženy nie sú komiksové postavičky, ale skutočné bytosti, majú však moc ovplyvniť demokraciu na Slovensku. Takto uviedla výstavu Superman bol len jeden, superžien je veľa riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu Viera Klementová. Celý článk si môžete prečítať na tomto odkaze.

 

 

Nové vyhlášky upravujúce UPT

Ministrerstvo zdravotníctva vydalo dve nové vyhlášky k zákonu 345/2009 Z.zupravujúce výkon interrupcií: 

V Y H L Á Š K A Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a z 12. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve 

V Y H L Á Š K A Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia.

Opakovaný pokus obmedziť bezpečné interrupcie

Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti je nebezpečným pokusom, ktorý sa snaží obmedziť právo žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Po neúspešných snahách o širšiu ochranu plodu sa skupiny a jednotlivci, ktorí presadzujú zákaz interrupcií, usilujú obmedziť prístup žien k interrupciám. Robia tak pod rúškom presadzovania práva žien na informácie a obhajoby ich záujmov. Návrh predstavuje zmenu v taktike týchto skupín a jednotlivcov po neúspechu ich podania na ústavnom súde v roku 2001, ktorým tiež chceli obmedziť prístup žien k interrupciám. O novom návrhu bude Národná rada SR hlasovať na terajšej schôdzi.