Drgonec: Zmluva o výhradách svedomia je nevyvážená

Argument ministra Lipšica, že povinnosť pripraviť zmluvu o výhradách svedomia mu vyplýva z programového vyhlásenia vlády, podľa poslanca liberálnej ANO Jána Drgonca neobstojí. “Koalícia s programovým vyhlásením vlády nakladá metódou nehodiace sa škrtnite,” hovorí Drgonec. KDH podľa Drgonca používa v politike “dvojaký meter”. Na jednej strane nesúhlasí s prijatím ústavy Európskej únie, pretože to zasahuje suverenitu Slovenska, na druhej strane “bez najmenšieho zaváhania” podporuje prijatie “ojedinelej” zmluvy s Vatikánom, ktorá má prednosť pred našimi zákonmi. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

List výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Dear member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs,

Slovakia is about to sign a Treaty on the Exercise of Objection of Conscience with the Holy See. The draft of this treaty has been presented by the Ministry of Justice and will be submitted for approval to the Slovak Government and then ratification at the Slovak National Council. If approved, the treaty will gain the status of an “international human rights treaty” and will take precedence over current Slovak law. The Treaty, the first in the history of concordats concluded between the Holy See and another country, has the purpose of protecting the “free and unlimited” exercise of the “conscientious objection” based on Catholic teachings of faith in any area regulated by law.

Fascinovaný štátny tajomník

Vydané 14. 3. 2005 o 0:00 Autor: ADRIANA MESOCHORITISOVÁ (Autorka pôsobí v Ženskej loby Slovenska)

Medzinárodný deň žien sa vo svete stal symbolom úcty k ľudským právam žien. Tento deň si pripomínajú nielen aktivistky a aktivisti z ľudskoprávnych organizácií, ale aj vlády. Prejavy tejto úcty sú rôzne.

Kým Európska komisia schválila v tento deň zriadenie novej inštitúcie na podporu rodovej rovnosti, slovenská vláda pristúpila k opačnému riešeniu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny práve 8. marca zrušilo jediný samostatný odbor, ktorý sa venoval tejto téme a nahradila ho odborom rodinnej a rodovej politiky. Štátny tajomník Miroslav Beblavý obhájil tento krok slovami, že “prináša pozitívnu zmenu, keďže rodová rovnosť bude jedným z pilierov nového odboru”.

Obhajoba ľudských práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

Snahy Možnosti voľby v oblasti obhajoby ľudských práv sa začiatkom roku 2006 sústredili hlavne na opozíciu voči pripravovanej Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu vo svedomí.  Po ratifikácii by zmluva nadobudla status „medzinárodnej zmluvy o ľudských právach“ a mala prednosť pred slovenskými zákonmi. Jej cieľom je ochrana „slobodnej a neobmedzenej“ výhrady svedomia definovaného podľa mravoučného a vieroučného učenia katolíckej cirkvi v oblastiach reprodukčného zdravia, vzdelania, pracovného práva, právnych a ozbrojených služieb.

Podpisová akcia OZ Možnosť voľby za interrupcie

BRATISLAVA 2. februára (SITA) – Zachovanie v súčasnosti platného Zákona o umelom prerušení tehotenstva presadzuje Iniciatíva za možnosť voľby podpisovou akciou. Svoju podporu jej môže vyjadriť každý prostredníctvom webovej stránky mimovládnej organizácie Možnosť voľby www.moznostvolby.host.sk. Autori iniciatívy, ktorá zastupuje platformu ženských mimovládnych organizácií na Slovensku tvrdia, že reštriktívne opatrenia a zákaz interrupcií nie sú dobrým riešením. “Povedú len k ohrozeniu života a zdravia žien, k ilegálnym interrupciám, k interrupčnej turistike, ku korupcii, narúšaniu právneho štátu, ku kriminalizácii žien a materstva” a k iným negatívnym javom v spoločnosti.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/801384/podpisova-akcia-oz-moznost-volby-za-interrupcie.html#ixzz3PwcgMPWv