FENESTRA: Inšpiratívne ženy

Projekt Občianskeho združenie Fenestra “Inšpiratívne ženy”.

Štvrté zo série videí s výpoveďami inšpiratívnych žien, ktoré sa rozhodli pomáhať ženám zažívajúcim násilie a podporovať ich.

Násilie na ženách je jedno z najčastejších porušovaní ľudských práv na svete, ktoré má negatívny dopad na celú spoločnosť. Príčinou násilia na ženách je historická nerovnosť žien a diskriminácia, ktorú zažívajú. Aj preto je dôležitý odkaz Adriany Mesochoritisovej z Možnosti voľby: „aby sa ľudské práva a rovnosť stáli tými hodnotami, ktorými táto spoločnosť bude žiť a ktoré bude brať ako prirodzenú súčasť nášho života, ako niečo, čo je potrebné a čo nám prinesie všetkým kvalitnejší život.”

Videá vznikli vďaka finančnej podpore C&A Foundation v rámci programu “Inspiring Women 2017”.

Zdroj: https://fenestra.sk/fenestra/projekty

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VxvAWCeABTY