Spätné väzby 2018

 

ĎAKUJEME! 

Výroky účastníčok vzdelávania zo záverečného hodnotenia:

Z celého tréningu mám veľmi pozitívny dojem. Celkovo predčil moje očakávania. Téma rodovej rovnosti a práv žien ma už dlho zaujímala, avšak bolo to u mňa celkovo na laickej úrovni. Tréning mi pomohol pozrieť sa na tematiku odbornejšie, zo širšieho hľadiska. Celkovo to bol môj najlepší tréning – vzdelávanie, aké som doposiaľ absolvovala“. Čítajte viac…

„Prínosom je pre mňa získaná zručnosť v argumentovaní, schopnosť o danej téme diskutovať, predkladať argumenty, zapájať sa do polemiky. (…) Veľmi si tiež vážim, že som získala kontakty na odborníčky v téme a že sa na ne môžem obrátiť v prípade potreby.“

„Tréning hodnotím ako vynikajúco organizačne a tematicky postavený, plný praktických informácií a poznatkov. Maximálne naplnil moje očakávanie.“

„Veľmi sa mi páčil osobný, priateľský prístup tréneriek. Rešpektovanie názorov, priateľská uvoľnená atmosféra.“

„No ja ani neviem čo mám povedať. Skvelé, skvelé. Ja som úplne užasnutá z tohto tréningu a z toho ako to viete pospájať do súvislosti…vďaka tomu ako ste to viedli sa to aj mne už pospájalo. Ale ešte stále žasnem nad kvantom a hĺbkou vašich vedomostí, čo ste nám tu predali.“

„Tréning bol vysoko odborne pripravený, profesionálny. Splnil moje predstavy v získaní vedomostí – aktivity budem určite využívať v praxi, v legislatíve tiež využívať rodovo citlivý jazyk.“

„Tréning bol vedený profesionálne, dôsledne, koncepčne. Potrebovala by som následné aktivity a stretávania na fixovanie témy a výmenu skúseností.“

„Tréning bol úžasný, 100x prekonal moje očakávania. Plusom boli dobré filmy a videá, skvelé baby a skvelé trénerky, dobré cvičenia. Najviac sa mi páčila simulácia zasadnutia CEDAW Výboru, simulovaná diskusia Pod Lampou k repro právam a UPT, rozbor reklám, mýtus krásy a hviezda k rodovej identite. A vedomie, že v tom nie som sama…teraz mám strašne veľa informácií, ktoré ďalej šírim.“

„Som veľmi spokojná. Trénerky boli vynikajúco pripravené. Dali mi veľa nových informácií, s ktorými môžem pracovať. Určite budem pracovať s témami vo svojom osobnom i pracovnom živote. Ako prínos považujem to, že som sa dozvedela o tom ako vnímať v živote a v hlave aké je dôležité používať rodovo citlivý jazyk: a nielen v pracovnom živote, ale hlavne v osobnom byť Príkladom!“

„Tréning hodnotím veľmi pozitívne, atmosféra bola príjemná a otvorená, skúsenosti hodnotné. Napriek tomu, že som mala určité povedomie o téme i pred tréningom, myslím si, že jedným z jeho vplyvov na mňa je motivácia väčšmi sa dívať na svet cez „rodové okuliare“ a analyzovať cez rodové hľadisko. Pozitívne hodnotím existenciu našej siete, kontakty na rôznorodé, spoluzúčastnené ženy.“

„Ďakujem za tréning, počula som veľa chvál o ňom a konečne som ho mohla aj ja absolvovať. Aj ja veľmi oceňujem metódy jeho vedenia, prednášky vyvažované cvičeniami. Teraz by som sa potrebovala ešte viac podkuť ako reagovať na antigenderovú ideológiu, vnímam to tak že v tomto období je silný backlash voči rodovým témam – preto vítam, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci“

„Ďakujem že tu môžem byť zadarmo, lebo ja by som si to (ako učiteľka) nemohla zaplatiť, a pritom je to veľmi potrebné v našich profesiách. Oceňujem networking, ktorý sa tu zároveň udial, aj to ako sme otvorene komunikovali. Veľa aktivít bolo veľmi praktických, rozhodne ich využijem v práci“.

„Tréning hodnotím vynikajúco, veľmi prínosný aj zaujímavý, som vďačná že som sa ho mohla zúčastniť a do budúcna by som mala záujem sa zúčastniť znova ďalších tréningov. Jeho plusmi sú odbornosť, variabilnosť aktivít, kombinovanie, napr. PPT slidy, materiály, videá, aktivity; ale aj stabilnosť skupiny, resp. že v 4 blokoch sme boli jedna a tá istá skupina, čo prinieslo dôveru, väčšiu otvorenosť, spoluprácu. Je to skvelé, že sme takáto skupina, ktorá si už teraz navzájom pomáha. Vďaka za priateľskosť a otvorenosť lektoriek. “

„Tréning mi neskutočne zmenil pohľad na veľa vecí a zároveň a posilnil ma v mojich presvedčeniach. Je to určite jeden z najlepších tréningov na akých som kedy bola !!!“

„Veľmi pozitívne hodnotím networking, kontakty, spoznala som veľa nových ľudí, rozšírila kontakty, ktoré budú užitočné pri mojej práci. Získala som veľa užitočných zdrojov kníh, publikácii, ktoré si môžem naštudovať, námetov na prácu, posilnila som si schopnosť argumentovať a diskutovať o ľudských právach a rodových témach, lepšie ich obhajovať a vysvetľovať. Teším sa, že ostávame v kontakte, lebo ak sa stratíme navzájom, bude ťažké byť osamelá v tejto téme v mojom meste a okolí.“

Rok: 2018

Published On: 24. decembra 2018