O nás

Občianske združenie Možnosť voľby je feministická mimovládna organizácia, ktorá od roku 2001 svojimi aktivitami prispieva k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej ľudia budú mať reálne „možnosti voľby“ a kde budú môcť žiť svoj život bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi.

Zasadzujeme sa za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a presadzovanie rodovej rovnosti.

Na začiatku bolo našim cieľom zachovať súčasný štandard reprodukčných práv žien na Slovensku. K téme reprodukčných práv nám postupne pribudli ďalšie oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti ako sú eliminácia násilia páchaného na ženách, rodové politiky a uplatňovanie rodového hľadiska vo vzdelaní a v praxi.

 

Sme presvedčené a presvedčení, že politické procesy je možné ovplyvniť a preto sme našu činnosť založili na koncepte aktívneho občianstva:

Najmä v posledných  rokoch svojej činnosti významne prispievame k otvoreniu diskusie o rodovo necitlivých aspektoch verejných politík a verejných rozhodovacích procesov a prinášame množstvo kritických pohľadov na reálne napĺňanie princípov rodovej rovnosti v SR.

Pripomienkujeme materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy na národnej i regionálnej úrovni, rokujeme s politikmi a političkami, organizujeme hromadné pripomienky občianok a občanov, organizujeme verejné protesty, informujeme odbornú i laickú verejnosť o situácii v oblasti ľudských práv, vzdelávame a spolupracujeme s domácimi i medzinárodnými organizáciami.

 

Šírime informácie, vzdelávame, predávame ľuďom naše vedomosti:

To, čo sme sa naučili si nenechávame pre seba a šírime naše know-how ďalej, s cieľom aktivizovať čo najviac ľudí k ochrane ľudských práv a rodovej rovnosti. Práve preto organizujme workshopy, okrúhle stoly, diskusné aktivity a rodové tréningy. Aj vďaka tomu sme sa v oblasti celoživotného vzdelávania vypracovali na jeden z najvýznamnejších vzdelávacích subjektov v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti a v súčasnosti realizujeme a ponúkame akreditované vzdelávacie programy (zamerané na zvýšenie rodovej kompetencie a sériu tréningov v oblasti násilia páchaného na ženách pre verejnosť a pomáhajúce profesie).

 

Keď vidíme nespravodlivosť, neostávame ticho:

Naša organizácia je známa ako jedna z najaktívnejších advokačných feministických organizácií v SR, ktorá svojou činnosťou prispela k skvalitneniu mnohých zákonov a strategických politických materiálov a k nastaveniu inštitucionálnych mechanizmov ochrany ľudských práv žien.

 

Darí sa nám aj vďaka Vám! Ďakujeme 🙂