Linka podpory

Drahé podporovateľky a podporovatelia, všetci tí a tie, ktorým nie je ľahostajná reprodukčná starostlivosť na Slovenku.

Situácia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je na Slovensku kritická. 

Ženy a dievčatá čelia v prístupe k interrupciám mnohým prekážkam. Ide najmä o nedostupnosť zariadení, ktoré ju vykonávajú, pričom v niektorých regiónoch ju nevykonávajú vôbec. Ženy nemajú dostatočný prístup ani k informáciám  o zariadeniach, kde ich vykonávajú, o samotnom zákroku alebo sa stretávajú so zaujatými, zastrašujúcimi a vedecky nepresnými informáciami. Nemajú dostatočné informácie o legislatívnej úprave, postupoch či poplatkoch. Jednou z najväčších prekážok prístupu žien k bezpečnej interrupcii je jej vysoká cena, ktorá s dodatočnými poplatkami tvorí priemerne 414 Eur (62 % disponibilného príjmu domácnosti s dvomi dospelými a dvomi závislými deťmi). Dostupnosť interrupcií negatívne ovplyvňuje aj tzv. výhrada vo svedomí, ktorú si uplatňujú nezriedka aj celé zariadenia.

Aj preto sme sa rozhodli, že naša organizácia bude bližšie k ľudom, ktorí potrebujú reprodukčnú starostlivosť. Vytvorili sme podpornú linku (telefonickú i mailovú) pre uľahčenie prístupu žien a dievčat k interrupciám.

V rámci nej poskytneme  konzultačnú podporu a všetky dostupné informácie o⇓

  • o situácií  na Slovensku v oblasti reprodukčného zdravia a reprodukčných práv; 
  • i o interrupciách, postupoch a legislatívnych podmienkach ich poskytovania;
  • kontakty na zariadenia vykonávajúce interrupcie; podpora pri komunikácia so zariadeniami, prípadne priama komunikácia so zariadeniami;  
  • podporné, strániace poradenstvo (dôverujeme volajúcim, podporujeme ich vo vlastných rozhodnutiach); 
  • základné poradenstvo: posúdenie individuálnej situácie, poskytnutie základných informácií o možných riešeniach, podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci;
  • sprostredkovanie ďalších kontaktov a delegovanie na iné štátne aj neštátne inštitúcie s cieľom riešenia situácie, ktoré osoba zažíva;
  • krízová intervencia, zastabilizovanie, telefonické sprevádzanie a asistencia v krízových situáciách;
  • v prípade nedostatku financií vieme, poskytnúť poradenstvo ohľadom financovania interrupcie.

Na linke pracuje scitlivený a vyškolený personál nie len na témy sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti ale aj v oblasti sociálneho poradenstva, krízovej intervencie a psychoterapie.

Ak hľadáte informácie, podporu a poradenstvo v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia prosím ozvite sa nám mailovú adresu support@moznostvolby.sk alebo na telefónnom čísle 0910 350 444 v pracovných dňoch:

Pondelok až Štvrtok v nasledovných časoch: 

Pondelok: od 12:00 do 18:00

Utorok: od 12:00 do 18:00

Streda: od 12:00 do 18:00

Štvrtok: od 9:00 do 15:00 

Tím Možnosti voľby