Podporná linka o dostupnosti bezpečných interupcií

Máte právo sa slobodne rozhodnúť, či a kedy budete mať deti. Patrí k tomu aj právo na interrupciu poskytovanú včas, s rešpektom a bez prekážok. Nik vám nesmie ubližovať ani vás vystavovať nátlaku. Sama najlepšie viete, čo robiť a v akej ste životnej situácii. Ženy na Slovensku však musia prekonávať veľa prekážok v prístupe k interrupčnej starostlivosti.

Záleží nám na tom, aby ste neboli pod tlakom a nepodstupovali zbytočné riziko. Záleží nám na vašom zdraví.

Pre uľahčenie prístupu k bezpečným interrupciám sme zriadili podpornú službu. Ak potrebujete informácie alebo poradenstvo o reprodukčnom zdraví, najmä o bezpečných interrupciách, kontaktujte nás.

Linka podpory

Potrebujete sa porozprávať?

Potrebujete informácie kde poskytujú interrupcie?

Potrebujete sa poradiť ako nájsť financie na interrupciu?

Potrebujete sa poradiť o antikoncepcii?

Na linke pracuje scitlivený a vyškolený personál nielen na témy sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti, ale aj v oblasti sociálneho poradenstva, krízovej intervencie a psychoterapie.

Zavolajte na číslo

 0910 350 444 

alebo napíšte na

 support@moznostvolby.sk 

Časová dostupnosť:

Pondelok od 14:00 do 18:00
Utorok od 14:00 do 18:00
Streda od 14:00 do 18:00
Štvrtok od 09:00 do 13:00

Potrebujete sa porozprávať?

Potrebujete informácie
kde poskytujú interrupcie?

Potrebujete sa poradiť ako nájsť
financie na interrupciu?

Potrebujete sa poradiť
o antikoncepcii?

Zavolajte na číslo

 0910 350 444 

alebo napíšte na

 support@moznostvolby.sk 

Na linke pracuje scitlivený a vyškolený personál nie len na témy sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti ale aj v oblasti sociálneho poradenstva, krízovej intervencie a psychoterapie.

Časová dostupnosť

  • Pondelok: od 14:00 do 18:00
  • Utorok: od 14:00 do 18:00
  • Streda: od 14:00 do 18:00
  • Štvrtok: od 9:00 do 13:00

Čo všetko poskytujeme

  • informácie o interrupciách, postupoch a legislatívnych podmienkach ich poskytovania
  • kontakty na zdravotnícke zariadenia poskytujúce interrupčnú starostlivosť, podporu pri komunikácii s nimi, v prípade potreby aj zástupnú priamu komunikáciu
  • podporné, dôverné a strániace poradenstvo (dôverujeme volajúcim, podporujeme ich vo vlastných rozhodnutiach)
  • sprostredkovanie ďalších kontaktov, delegovanie na ďalšie inštitúcie s cieľom riešiť situáciu
  • krízovú podporu, telefonické sprevádzanie a asistenciu v krízových situáciách
  • poradenstvo o možnostiach financovania interrupcií

Kontaktný formulár

Meno*

Vaša e-mailová adresa*

Vaša správa/otázka*

Prečo prevádzkujeme Linku podpory?

Drahé podporovateľky a podporovatelia, všetci tí a tie, ktorým nie je ľahostajná reprodukčná starostlivosť na Slovenku.

Situácia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je na Slovensku kritická. Už teraz sú v parlamente dva návrhy na obmedzenie alebo úplne zakázanie reprodukčnej starostlivosti v podobe interrupcií a to aj v prípadne znásilnenia.

Ženy a dievčatá čelia v prístupe k interrupciám mnohým prekážkam. Ide najmä o nedostupnosť zariadení, ktoré ju vykonávajú, pričom v niektorých regiónoch ju nevykonávajú vôbec. Ženy nemajú dostatočný prístup ani k informáciám o zariadeniach, kde ich vykonávajú, o samotnom zákroku alebo sa stretávajú so zaujatými, zastrašujúcimi a vedecky nepresnými informáciami. Nemajú dostatočné informácie o legislatívnej úprave, postupoch či poplatkoch. Jednou z najväčších prekážok prístupu žien k bezpečnej interrupcii je jej vysoká cena, ktorá s dodatočnými poplatkami tvorí priemerne 414 Eur (62 % disponibilného príjmu domácnosti s dvomi dospelými a dvomi závislými deťmi). Dostupnosť interrupcií negatívne ovplyvňuje aj tzv. výhrada vo svedomí, ktorú si uplatňujú nezriedka aj celé zariadenia.

Aj preto sme sa rozhodli, že naša organizácia bude bližšie k ľudom, ktorí potrebujú reprodukčnú starostlivosť. Vytvorili sme podpornú linku (telefonickú i mailovú) pre uľahčenie prístupu žien a dievčat k interrupciám.

Prosíme vás, podporte aj vy fungovanie linky a činnosť Možnosti voľby.

Za podporu fungovania linky a tiež advokačnej činnosti za zlepšenie reprodukčnej starostlivosti na Slovensku ďakujeme aj všetkým, ktorí podporili kampaň „Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.“

Tím Možnosť voľby