Hľadáme kampanierku*a / tlačovú a advokačnú manažérku*a

Možnosť voľby hľadá posily do svojho tímu, ktorý aktívne chráni reprodukčné práva a zdravie na Slovensku. Hľadáme človeka, ktorý nám pomôže presadzovať spravodlivé rodové politiky, mobilizovať verejnosť proti pokusom obmedzovať dostupnosť interrupcií a šíriť povedomie o sexuálnych a reprodukčných právach. Staňte sa súčasťou dynamického tímu jednej z najdlhšie pôsobiacich feministických ľudskoprávnych organizácií na Slovensku.

Polovičný úväzok: 20 hodín týždenne 

Mzda: 900 EUR brutto 

Miesto práce: práca z domu a/alebo v kancelárii v Bratislave / kombinovane, podľa vlastného výberu

Nástup: 1.8.2023 / čo najskôr (ide o projektovú pozíciu predbežne do 31.6.2024, možnosť predĺženia)

Ak máte o pozíciu záujem pošlite nám CV na adresu support@moznostvolby.sk do 31. 7.

Pozícia obnáša:

 • Komunikácia s médiami a verejnosťou, podpora pri šírení informácií o reprodukčných právach/rodovej rovnosti a o organizácii; 
 • Budovanie vzťahov s médiami v problematike reprodukčných práv a reprodukčnej starostlivosti;
 • Tvorba tlačových správ a textov na web, spolupráca pri príprave mediálnych výstupov a vyjadrení;
 • Organizovanie tlačových konferencií, brífingov, sieťovacích stretnutí s novinárkami a novinármi 
 • Podpora pri vytváraní stratégií na zvyšovanie povedomia o organizácii a reprodukčných právach; podieľanie sa na tvorbe kampaňovej stratégie a kampaňovej komunikácie
 • Spolupráca na analýze legislatívnych návrhov jej spracovanie do kampaňových a advokačných výstupov, vrátane komunikácie s kľúčovými aktérmi, ktorých práca má dopad na ochranu ľudských práv;
 • Podieľanie sa na tvorbe advokačných listov / výziev do parlamentu, na ministerstvá, úrad vlády a iné verejné  inštitúcie;
 • Sledovanie schôdzí a legislatívnych procesov v NR SR i na ministerstvách
 • Koordinácia s mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí

Hľadáme osobu, ktorá: 

 • sa aktívne zaujíma o témy rodovej rovnosti, práv žien, reprodukčných práv či rodovo-podmieneného násilia 
 • má vynikajúcu znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom 
 • má praktickú komunikačnú úroveň anglického jazyka 
 • má všeobecný prehľad o spoločenskom a politickom dianí na Slovensku a aktívne ho sleduje
 • aktívne sa zaujíma o ľudské práva intersekcionálne a sleduje dianie súvisiace s reprodukčnými právami aj v zahraničí (Poľsko, USA, apod.)
 • má prax s tvorbou kampaňových materiálov, komunikačných výstupov a materiálov pre médiá 
 • má základné porozumenie problematiky ľudských práv a rodovej rovnosti a  dokáže sa zorientovať v medzinárodných mechanizmoch na ochranu ľudských práv 

Čo ponúkame:

 •  Práca v dynamickom tíme v ľudskoprávnej organizácii s dlhoročnou expertízou v problematike rodovej rovnosti
 • Flexibilný pracovný čas a práca na home office, možnosť pracovať z kancelárie v centre Bratislavy
 • Preplatenie operačných nákladov (telefón) a ďalšie benefity v oblasti well-beingu vrátane čiastky na pokrytie nákladov na vzdelávanie alebo starostlivosť o duševné zdravie 
 • Možnosť participovať na vzdelávacích projektoch Možnosti voľby
 • Možnosť realizovať sa aj v iných oblastiach práce Možnosti voľby ako lektorstvo či výskum 

O nás: 

Občianske združenie Možnosť voľby sa od svojho vzniku (2001) systematicky venuje zlepšovaniu ochrany reprodukčných práv a zdravia na Slovensku. Od roku 2023 prevádzkuje službu pre uľahčenie prístupu k bezpečným interrupciám.

Okrem reprodukčného zdravia sa venuje aj prevencii rodovo podmieneného násilia či uplatňovaniu rodového hľadiska vo verejných politikách. Sme presvedčené a presvedčení, že politické procesy je možné ovplyvniť a preto sme našu činnosť založili na koncepte aktívneho občianstva: pripomienkujeme materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy, vedieme neúnavný dialóg s politikmi a političkami, organizujeme hromadné pripomienky občianok a občanov či verejné protesty, informujeme odbornú i laickú verejnosť o situácii v oblasti ľudských práv, realizujeme kampane a spolupracujeme s domácimi i medzinárodnými organizáciami. S cieľom aktivizovať čo najviac ľudí k ochrane ľudských práv a rodovej rovnosti realizujeme zážitkové rodové tréningy, webináre či workshopy..

Možnosť voľby sa vo svojej činnosti dôsledne opiera o medzinárodné ľudskoprávne dohovory a presadzuje riešenia smerované k dosiahnutiu rodovej rovnosti a k ochrane ľudských práv ako kľúčovým spoločenským hodnotám. Našim snom a cieľom je, aby Slovensko bolo spravodlivou a starostlivou krajinou, kde všetky a všetci môžeme žiť dôstojný život. 

Published On: 24. júla 2023