Pomoc ženám. Tu nájdete zoznam organizácií.

V prípade, že zažívate násilie zo strany manžela, partnera, bývalého manžela, bývalého partnera alebo poznáte ženu, ktorá zažíva násilie a neviete ako pomôcť, môžete kontaktovať tieto občianske združenia:

 

OZ Fenestra v Košiciach, v pondelok až piatok, v čase od 9:00 – 16:00. Kontakt pre ženy zažívajúce násilie zo strany svojho partnera, manžela, bývalého partnera alebo bývalého manžela 0911 440 808, alebo 055/625 62 37. Kontakt pre ľudí, ktorí poznajú ženu vystavenú násiliu a nevedia ako pomôcť môžu konzultovať na čísle 0911 224 777 a 055/ 729 75 04, alebo mailom fenestra@fenestra.sk

OZ Hana v Spišskej Novej Vsi, v pondelok až piatok, v čase od 9:00 – 17:00. Kontakt pre ženy 0903 404 483. Kontakt pre verejnosť 0903 404 471, alebo mailom ozhana.snv@gmail.com

OZ Pomoc rodine v Michalovciach, v čase od 8:30 do 18:00. Kontakt pre ženy 056/ 688 44 73 a 0911 084 473, alebo mailom pomocrodine@centrum.sk. Kontakt pre verejnosť 056/ 688 44 73 a 0911/ 08 44 73

OZ Žena v tiesni v Martine, poradňa pondelok – piatok v čase od 7 hod. do 15 hod. Krízová linka pondelok – piatok v čase od 7 hod do 19 hod.

Kontakt: 0907 346 374. Mailová adresa: oz.zenavtiesni@gmail.com

Progresfem so sídlom v Poprade, na telefónnom čísle 0908 121 427, alebo 0919 235 820. Mailová adresa: progresfem@progresfem.sk

ZZŽ MyMamy so sídlom v Prešove, v pondelok až piatok, v čase od 9:00 – 17:00, na telefónnom čísle 0911 444 991, alebo 051/771 22 33

V prípade ak potrebujete pomoc mimo pracovnej doby, môžete kontaktovať bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie, ale aj pre tých ktorí/ktoré chcú pomôcť, ale nevedia ako 0800 212 212.