Tlačová správa

Proti obmedzovaniu sexuálnych a reprodukčných práv protestujú v šiestich mestách

60 organizácií zároveň vyzýva NR SR, aby zákon odmietla.

Tlačová správa, 17. októbra 2021, Iniciatíva Nebudeme ticho

Od pondelka 18. októbra sa začínajú občianske protesty proti návrhu zákona, ktorý by obmedzil prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. O zákone z dielne OĽANO budú v druhom čítaní rokovať poslanci a poslankyne na parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne v utorok 19. októbra. Návrh je prezentovaný ako pomoc ženám, v praxi by však znamenal ohrozenie ich zdravia, života a dôstojnosti. Preto iniciatíva Nebudeme ticho a občianky a občania z rôznych kútov Slovenska zvolávajú protesty proti tomuto zákonu, proti arogancii moci a za solidárnu a spravodlivú spoločnosť. Konať sa budú v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Brne, Prahe (18. 10.) a Košiciach (20. 10.)

Zároveň do parlamentu posielajú list podporený 60 organizáciami a iniciatívami, v ktorom vyzývajú poslancov a poslankyne, aby predložený návrh nepodporili a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine⇓.

Návrh sa usiluje zaviesť zásadné prekážky v prístupe k bezpečnej interrupcii. Nezmyselne by predĺžil už i tak problémovú povinnú čakaciu dobu na interrupciu na 96 hodín, a to aj v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov. V praxi by to znamenalo, že ženám bude zdravotná starostlivosť poskytnutá neskôr, čo môže viesť k ohrozeniu ich zdravia. Mnohé ženy interrupciu jednoducho nestihnú a budú musieť vyhľadať nelegálne a potenciálne nie bezpečné interrupcie. Zákon by ešte viac obmedzil prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú a za akých podmienok. Na strane druhej by zákon posilnil priestor pre poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných a vedecky nepodložených informácií o umelom prerušení tehotenstva. V neposlednom rade by zákon pripravil pôdu na vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných organizácií, ktoré budú mať prístup k ženám, ktoré podstúpenie interrupcie zvažujú.

Aktuálny návrh zákona je súčasťou dlhodobých snáh obmedzovať sexuálne a reprodukčné práva. Od roku 2018 boli do parlamentu predložené takmer dve desiatky legislatívnych návrhov, ktoré mali sťažiť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. To všetko sa deje v situácii, keď je dostupnosť informácií o poskytovaní interrupcií, rovnako ako dostupnosť tejto súčasti zdravotnej starostlivosti nízka. Ako ukazuje výskum organizácie Možnosť voľby, zo 70 mapovaných zariadení tretina odmieta poskytovať legálnu interrupciu, 43 % poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy a v 23 % nemožno určiť dostupnosť pre nedostatok alebo nekonzistentnosť informácií o danom zariadení. Geografické rozloženie služieb je nerovnovážne. Výskum Možnosti voľby potvrdil, že v niektorých krajoch väčšina mapovaných zariadení odmieta poskytovať legálnu interrupciu a ženy musia opakovane cestovať viac ako 100 km do najbližšieho zaradenia, ktoré interrupciu poskytuje. Je teda zrejmé, že na ďalšie obmedzovanie sexuálnych a reprodukčných práv by doplatili predovšetkým ženy žijúce v zlej ekonomickej a sociálnej situácii, matky samoživiteľky, viacnásobné matky či ženy žijúce v odľahlých regiónoch.

Protesty Nebudeme ticho sa preto organizujú tak proti ďalšiemu obmedzovaniu prístupu k interrupciám, ako aj za celkové zlepšenie situácie v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv: za prístup k bezplatnej antikoncepcii, za kvalitnú sexuálnu výchovu, bezplatnú bezpečnú interrupciu vrátane tej medikamentóznej, za kvalitnú pôrodnú starostlivosť a vôbec za dôstojnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostupnú pre všetkých.

Účastníčky a účastníci si na protesty opäť prinesú varechy. Varecha je symbol starostlivosti a práce, ktorá sa považuje za „ženskú“. Na tejto práci stojí celá spoločnosť, ale zároveň je to práca nedocenená, neviditeľná, berie sa ako samozrejmosť. Lenže varecha dokáže veci poriadne zamiešať. Varecha – tak ako starostlivosť či „ženská práca“ – sa v zápase za spravodlivú spoločnosť mení na subverzívny nástroj, nástroj občianskeho odporu.

Iniciatíva Nebudeme ticho

Feministickú iniciatívu Nebudeme ticho tvoria organizácie Možnosť voľby, ASPEKT a kolektív Povstanie pokračuje.


Viac informácií o protestoch nájdete TU: 

Nebudeme ticho Bratislava

Nebudeme ticho Trnava

Nebudeme ticho Banská Bystrica

Nebudeme ticho Košice

Nebudeme ticho Brno

Nebudeme ticho Praha


Kontaktné osoby pre médiá:  

Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk

Zuzana Maďarová,  zmadarova@gmail.com

Published On: 17. októbra 2021