Usmernenie k interrupčnej starostlivosti

Prinášame vám preklad originálneho anglického vydania Usmernenia k interrupčnej starostlivosti: Abortion care guideline. Geneva: World Health Organisation; 2022

 

Published On: 19. decembra 2022