Verejnosť a medzinárodné organizácie protestujú

Verejnosť a medzinárodné organizácie protestujú:

Zastavte pokusy obmedzovať práva žien

Tlačová správa mimovládnych organizácií ASPEKT, Možnosť voľby a iniciatívy Povstanie pokračuje

20. 11. 2019 BRATISLAVA – Len čo sa skončili podujatia pripomínajúce 30. výročie Nežnej revolúcie a politickí predstavitelia a predstaviteľky predniesli svoje prejavy o oslave slobody, parlament pokračuje v snahách obmedzovať ľudské práva a osobné slobody žien. Ústavnoprávny výbor NR SR v utorok 19. novembra odporučil schváliť návrh zákona SNS, ktorý sa usiluje obmedziť prístup k bezpečnej interrupcii a k odborným informáciám o zdravotníckych službách. Proti opakovaným snahám siahať na ľudskú dôstojnosť a sexuálne a reprodukčné práva žien vystupuje verejnosť aj mimovládne organizácie na Slovensku i v zahraničí, ako aj Európsky parlament. Vo štvrtok 21. novembra sa bude konať protest v Bratislave a Liptovskom Mikuláši s názvom Nebudeme ticho!⇓

Protesty reagujú na návrh zákona, o ktorom bude v druhom čítaní rokovať parlament na novembrovej schôdzi. Nová právna úprava môže zabrániť lekárkam, lekárom a zdravotníckym zariadeniam, aby informovali o tom, že vykonávajú umelé prerušenie tehotenstva. Za zverejnenie informácií o vykonávaní interrupcií napríklad na webových stránkach môže hroziť pokuta až 66 400 eur. Poslankyne SNS tiež navrhujú vyvíjať na ženy v ťažkej životnej situácii emocionálny nátlak a citovo ich vydierať. Chcú nútiť lekárky a lekárov, aby ženám aj proti ich vôli ukazovali sonografické snímky či púšťali im odozvy tepu plodu alebo embrya. 

„Napriek tomu, že navrhovateľky svoje návrhy odôvodňujú ochranou života, v skutočnosti ide iba o ďalšie snahy upevniť kontrolu nad životmi žien a iných ľudí s maternicou. Jediným výsledkom bude sťaženie prístupu k bezpečnej interrupcii. Viete si predstaviť, že žijete na vidieku a musíte precestovať celý región, aby ste vôbec zistili, ktorý lekár či lekárka vykonáva interrupciu?“ dopĺňa Alena Faragulová za iniciatívu Povstanie pokračuje. Podľa nej ide o „ďalšie násilie zo strany štátu”.

Proti všetkým článkom návrhu zákonapodali organizácie s podporou verejnosti hromadnú pripomienku. Za krátky čas ju podpísalo viac ako 2 000 ľudí. Ak Ministerstvo zdravotníctva SR ako gestorský orgán pripomienke nevyhovie, bude musieť zvolať so zástupkyňami verejnosti rozporové konanie. Organizácie zaslali svoje odborné pripomienky aj Zdravotníckemu výboru NR SR a ústavnoprávnemu výboru. Zdravotnícky výbor napokon neprijal žiadne stanovisko, a teda ani neodporučil parlamentu návrh schváliť. Naproti tomu ústavnoprávny výbor tesne 5 hlasmi z 9 prítomných odporučil zákon schváliť. Výbor hlasoval v situácii neistoty, pretože na jeho zasadnutí navrhovateľky sľúbili, že pozmeňovacími návrhmi odstránia nebezpečnú povinnosť púšťať ženám zvukové odozvy „srdca plodu“. 

„Môžeme si len predstavovať, aké ďalšie nebezpečné a neodborné návrhy sa objavia v parlamente v druhom čítaní. Obmedzovanie prístupu k bezpečným interrupciám nikdy nevedie k zníženiu interrupcií, vedie však s istotou k ohrozeniu zdravia žien a ich zvýšenej úmrtnosti. A najviac sa to opäť dotkne chudobných žien, ako aj žien vystavených násiliu. Ideme tým proti ľudskej dôstojnosti aj proti odporúčaniam a štandardom Svetovej zdravotníckej organizácie a medzinárodným ľudskoprávnym dohovorom,” povedala Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby.  

Odmietavé stanovisko  k snahám obmedzovať reprodukčné práva žien vyjadrilo viac ako 30 poslankýň a poslancov Európskeho parlamentu. Podľa Zuzany Maďarovej z organizácie ASPEKT zaslali do parlamentu otvorený list a vyzvali poslankyne a poslancov NR SR, aby sa zdržali „pokusov obmedzovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien na Slovensku” a  zdôraznili, že „ [v]časný a ničím neobmedzený prístup k službám reprodukčného zdravia a rešpektovanie autonómie žien v reprodukčnom rozhodovaní sú zásadne pre ochranu ľudských práv žien a podporu rodovej rovnosti.” 

Nesúhlas vyjadrilo v otvorenom liste aj viac ako 30 medzinárodných ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International či Human Rights Watch. Upozorňujú, že ak by Slovensko prijalo legislatívu obmedzujúcu prístup k interrupciám, podkopali by sa tým práva žien na zdravie, súkromie, informácie, a na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním. Ohrozené by bolo aj dodržiavanie princípov nediskriminácie a rovnosti pri uplatňovaní práv. 

„Tento víkend sme si pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie. Pýtame sa, ako je možné, že pri oslavách slobody a demokracie rokuje náš parlament o zákone, ktorý otvorene obmedzuje slobodu a dôstojnosť občianok tejto krajiny?“ uvádzajú organizátorky a organizátori pochodu. A dodávajú: „Je dôležité hovoriť nahlas o tom, čo sa deje a vyjadriť solidaritu so ženami. Preto vyzývame ľudí, ktorým záleží na slobodnej a solidárnej spoločnosti, aby s nami vyšli vo štvrtok 21. novembra do ulíc.“

„Obmedzovanie práv žien – najmä tých reprodukčných – je súčasťou diktátorských režimov,“ vysvetľuje Mesochoritisová jeden z dôvodov, prečo prísť na pochod. Pripomenula, že zákaz „reklamy“ na umelé prerušenie tehotenstva bol zavedený v Nemecku v roku 1933 krátko po nástupe Adolfa Hitlera a jeho krajne pravicovej nacistickej strany NSDAP. Prijali ho spolu so zákonmi kriminalizujúcimi židovských lekárov či homosexuálitu.

Miesto a čas konania protestov:

 

Kontaktné osoby pre médiá:

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby,  adriana@moznostvolby.sk

Alena Faragulová, Povstanie pokračuje, alenka.alaa@gmail.com

Zuzana Maďarová, ASPEKT,  zmadarova@gmail.com

 

Published On: 20. novembra 2019