Ústavnoprávny výbor preskúmal návrhy OĽANO a SNS

Vďaka našej práci a analýze poslaneckých návrhov k interrupciám, predseda NR SR posunul daný návrh  OĽANO  na preskúmanie Ústavnoprávnemu výboru.

Ústavnoprávny výbor rozhodol, že predložený návrh je v rozpore s rokovacím poriadkom, tak ako sme od začiatku tvrdili! O návrhu OĽANO sa nakoniec nehlasovalo v NR SR.

Ústavnoprávny výbor sa zaoberal aj navrhovaným zákonom SNS na obmedzenie reprodukčných práv žien. Avšak, v tomto prípade bol výsledok hlasovania Ústavnoprávneho Výboru veľkým sklamaním.  V pomere 7:3 rozhodli, že prerokovanie návrhu zákona SNS o zdravotnej starostlivosti nie je v rozpore s rokovacím poriadkom. O návrhu budú hlasovať v NR SR.

NEBUDEME TICHO!

Možnosť voľby, ASPEKT, Povstanie Pokračuje

Viac si prečítajte na:

https://www.zenyvmeste.sk/nove-poslanecke-navrhy-k-interrupciam-su-podla-zenskych-organizacii-v-rozpore-s-rokovacim-poriadkom

https://www.aktuality.sk/clanok/729639/platmi-poslancov-a-zmenami-v-potratoch-sa-ma-zaoberat-ustavnopravny-vybor

 

 

Published On: 25. októbra 2019